Interpelace na ministra vnitra ve věci spolupráce se státními podniky

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci spolupráce Ministerstva vnitra se státními podniky. V České republice existuje několik státních podniků, které se zabývají výzkumem v oblasti bezpečnosti a obrany. Vzhledem k tomu, že Vámi řízený rezort poskytuje finance na bezpečnostní výzkum, zajímá mě, do jaké míry jsou do projektů zapojeny státní podniky, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.

Jsem přesvědčena, že vzhledem k omezeným zdrojům obecně by měla probíhat maximální koordinace a spolupráce mezi státními úřady. Tato spolupráce by měla probíhat tak, aby se zvýšilo financování jednotlivých projektů, které díky širšímu užití výsledků povedou ke zvýšení efektivity. Zároveň by měl být zájem na tom, aby byly zapojeny státní podniky, které mají bezpečnostní a obranný výzkum, vývoj a inovace ve svém portfoliu.

Chtěla bych Vás proto požádat o informace týkající se konkrétních projektů vědy, výzkumu, vývoje a inovací za posledních pět let. Kdy projekty, ve kterých byly zapojeny státní podniky, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, probíhaly či probíhají a jaká byla/je hodnota finančního příspěvku Ministerstva vnitra? Zároveň by mě zajímalo, zda, jakým způsobem a jak často dochází ke koordinaci při přípravě a zadávání projektů vědy, výzkumu, vývoje a inovací mezi Ministerstvem vnitra a dalšími rezorty, zvláště Ministerstvem obrany? Byly v minulosti zadány nějaké projekty společně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany či jejich složkami (policií, hasiči, armádou atp.)? Pokud ano, o jaké se jednalo?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE