Interpelace na ministra vnitra ve věci stabilizačního příplatku

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci vyplácení stabilizačního příplatku příslušníkům bezpečnostních sborů, především příslušníkům Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Asi si vzpomenete, že problematice zavedení stabilizačního příplatku pro příslušníky bezpečnostních sborů se aktivně věnuji několik let. V době, kdy byl ministrem vnitra Váš stranický kolega M. Chovanec, jsem dokonce navrhovala tuto novou složku služebního příjmu zakotvit do zákona. S upraveným řešením, dle mého názoru nedostatečným a nevhodným, jste jako poslanec a ministr přišel minulý rok. Na rozdíl od Vašeho pozměňujícího návrhu, v tom mém samozřejmě nechyběla ani tabulka finančních dopadů na státní rozpočet, což jsem u Vašeho pozměňovacího návrhu kritizovala. Jistě mi dáte za pravdu, že obrana a bezpečnost není zadarmo a něco stojí. Když jsem se Vás minulý rok dotazovala, zda máte zajištěné finanční prostředky pro zavedení stabilizačního příplatku, uspokojivé odpovědi jsem se nedočkala.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

  1. Jak jsou spokojení ředitelé bezpečnostních sborů se zavedením stabilizačního příplatku a jak jej v praxi využívají?
  2. Osvědčilo se podle Vás zavedení stabilizačního příplatku a vedlo k stabilizaci bezpečnostních sborů?
  3. Jakým způsobem byly a jsou zajištěny finanční prostředky na jeho vyplácení?
  4. Kolika příslušníkům bezpečnostních sborů byl stabilizační příplatek od jeho zavedení již vyplacen? Prosím o podrobný seznam (zařazení příslušníka, místo výkonu služby, období, částka).
  5. Pokud došlo k vyplacení stabilizačního příplatku, z jakých prostředků tak bylo učiněno? Předpokládám, že se nejednalo o přesun finančních prostředků, které byly původně určeny na jinou (nárokovou či nenárokovou) složku platu příslušníků, nebo se pletu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE