Interpelace na ministra vnitra ve věci technického zajištění vozového parku Policie ČR KŘP hl. m. Prahy

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci technického zajištění vozového parku Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Podle mých informací může docházet k nedostatečně rychlému zajištění nutných oprav služebních vozů policie. Údajně se provádějí pouze takové nutné opravy, které nepřevyšují částku 30 tisíc Kč. Odkládání oprav služebních vozů, které by za normálních okolností mohly opět sloužit policistům v přímém výkonu služby, je nehospodárné a zcela proti duchu zajištění vybavenosti tzv. prvosledových hlídek na území hlavního města Prahy.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

1. Jsou výše uvedené informace pravdivé? Dochází k úmyslnému odsouvání nutných oprav služebních vozů z důvodu vyšší částky jejich opravy? Pokud ano, z jakého je to důvodu?

2. Kdo zařizuje a provádí servis a opravy vozového parku KŘP hlavního města Prahy?

3. Kolik služebních vozů spadajících do vozového parku KŘP hlavního města Prahy je v současné době vyřazeno kvůli poškození a jak je plánovaná jejich oprava? Jak dlouho trvá průměrně oprava jednoho služebního vozu a jaká je průměrná částka opravy?

4. Je na území KŘP hlavního města Prahy dostatečně zajištěný vozový park pro tzv. prvosledové hlídky?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

 

                                                                                                            Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE