Interpelace na ministra vnitra ve věci tiskové zprávy Policie ČR

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci tiskové zprávy Policie ČR – Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Dne 20. 4. 2020 byla tiskovou mluvčí nprap. Evou Valtovou publikována na stránkách KŘP Karlovarského kraje tisková zpráva. Ta zde již v současné době není k dohledání, a tak mi dovolte ji citovat:

„Aktuální situace s opatřením v souvislosti s COVID-19 s sebou nese i zvýšený počet různých nesouhlasných vyjádření, která se jejich zastánci snaží šířit nejen osobně, ale také na veřejných sociálních sítích či na internetových fórech.

Objevují se pisatelé, kteří mnohdy svým extrémním vyjádřením a nevhodnými výrazy komentují známé osobnosti či postup vlády České republiky. Následky svého počínání si však zřejmě neuvědomují. Svým hanlivým výrokem mohou naplnit skutkovou podstatu hned několika trestných činů, a vystavit se tak trestnímu stíhání. Mohou se tak dopustit například podněcování k trestnému činu, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli pak může ve většině případech hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

Na tento způsob nevhodné komunikace se zaměřují kriminalisté, kteří se specializují na počítačovou kriminalitu, a v případě, že prokazatelně dojde k porušení zákona, tak zasáhnou. Každý by si měl uvědomit, že internet není anonymním místem a nikdo není nedohledatelný a nepostižitelný.“

Ačkoliv se následně vedení Policie ČR omluvilo za nevhodnost sdělení vydaného tiskovou mluvčí KŘP Karlovarského kraje, domnívám se, že podobné excesy by se neměly opakovat, jelikož podobná, svým způsobem výhrůžná vyjádření snižují kredit a práci příslušníků Policie ČR.

Z osobní zkušenosti dobře vím, že je někdy složité přijímat kritiku veřejnosti, která je u některých jedinců již za hranou, nejen slušného chování, ale mnohdy se vyznačuje znaky spadající spíše do trestněprávní roviny, ale není možné, aby se policie tímto způsobem vyjadřovala a hrozila trestem.

Politici, ale i příslušníci bezpečnostních sborů se na rozdíl od soukromých osob vědomě dostávají do postavení osoby veřejně činné a musí, i dle dostupné judikatury soudů, včetně soudu ústavního, snášet větší míru veřejné kritiky, a to i s přihlédnutím k tomu, že každý příslušník má při plnění úkolů povinnost dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Samozřejmě to neznamená, že by se práva na ochranu osobnosti nemohli domáhat politikové a ostatní veřejně činné osoby, naopak. O tom ale ať rozhodují soudy, nikoliv trestem vyhrožující tiskové mluvčí bezpečnostních sborů. Ráda bych Vás v této souvislosti požádala o následující informace a odpověď na otázky:

  1. Jak hodnotíte výše zmíněné vyjádření Policie ČR? Už neplatí, že musí veřejně činné osoby strpět větší míru kritiky?
  2. Souhlasíte s tím, že není možné, aby se tímto způsobem Policie ČR prezentovala a de facto zastrašovala kritiky ze strany veřejnosti?
  3. Byla s tiskovou mluvčí KŘP Karlovarského kraje nprap. Evou Valtovou zahájeno kázeňské řízení? Pokud ano, s jakým výsledkem?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE

 

Mgr. Jana Černochová