Interpelace na ministra vnitra ve věci útoků na restauraci Řízkárna

Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás ve věci útoků na restauraci Řízkárna sídlící v Praze. Obrátil se na mě majitel této restaurace, který čelí již od roku 2014 (!) soustavným násilným a šikanózním atakům ze strany levicových aktivistů, v některých případech přímo napojených na levicové extremisty. Podle informací od majitele restaurace mezi tyto skupiny patří zejména Mostecká sociální síť (MSS), Pražská solidární síť (SOLIS), Síť revolučních buněk (SRB) a v neposlední řadě Asociace Alerta (AA). Tyto skupiny podle vlastních vyjádření na sociálních sítích, ale i na svých webových stránkách, bojují všemi dostupnými prostředky proti kapitalismu a podněcují k nenávisti. Na těchto stránkách zveřejňují návody na vytváření zápalných lahví, časovaných náloží atd., a dále burcují veřejnost k páchání trestných činů a vyzývají k odporu proti společenskému řádu. Je pro mě zcela nepochopitelnou a zarážející skutečností, že přes uvedenou nebezpečnost těchto skupin stát fakticky poskytuje oporu organizacím, které jsou s nimi propojeny, jako je tomu v případu tzv. Autonomního sociálního centra Klinika, kterému Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, resp. ministr financí Babiš za tichého souhlasu ostatních členů vlády, propůjčil nevyužitou budovu na pražském Žižkově.

Majitel Řízkárny od roku 2014 čelil a čelí celé řadě útoků a soustavnému teroru např. v podobě rozlití kyseliny máselné v prostoru restaurace, poškozování jejího zařízení, demonstrací aktivistů před sídlem podniku, nelegálního vylepování manifestů a hesel proti restauraci, strhávání jejích reklamních polepů a sprejování urážejících hesel, nasazení laboratorních švábů do prostor restaurace, poškozování a zapalování firemních vozidel, slovních útoků na zaměstnance a majitele, vyhrožování fyzickým násilím až likvidací jemu a jeho rodině, pokusu o zapálení plynové kotelny restaurace a nespočtu (planých) případů nahlášení bombových útoků, kdy je logicky činnost restaurace zcela paralyzována a musí být provedena kontrola ze strany policie.

Jsem velice znepokojena stavem, kdy musí slušný občan a podnikatel již řadu měsíců či dokonce let strpět útlak ze strany anarchistických skupin a extremistických levicových buněk a nemůže se zcela evidentně dovolat ochrany ze strany státu, který tak selhává v jedné ze svých základních povinností – zajištění bezpečnosti pro své občany. Jsem přesvědčena, že v takových situacích by stát a policie měly jednat rázně a nekompromisně ve prospěch poškozeného a jeho majetku. Chtěla bych se Vás proto zeptat na několik otázek:

  • Je Vám znám výše uvedený případ naprosto bezprecedentního a šokujícího teroru páchaného levicovými aktivisty a extremisty? Pokud ano, zasadil jste se nějakým způsobem o nápravu veřejného pořádku a ochranu občanů proti zmíněným útokům? Jaké kroky jste v tomto případu učinil?
  • Jakým způsobem postupuje policie ve vyšetření všech zmíněných ataků proti restauraci Řízkárna a jejímu majiteli? V jaké fázi je vyšetřování? Byl v tomto případě již někdo obviněn?
  • Jaké kroky byly učiněny pro zajištění bezpečnosti restaurace a jejích majitelů? Byl například zvýšen dozor policejních hlídek v této oblasti? Pokud nikoliv, proč se tak nestalo?
  • Existuje přesný přehled počtu a způsobu provedení všech útoků levicových extremistu v České republice? Existuje souhrnný a podrobný přehled útoků proti restauraci Řízkárna a jejímu majiteli?
  • Myslíte si, že v tomto případě policie pochybila? Pokud ano, dal jste podnět Odboru vnitřní kontroly Policie ČR nebo dokonce podnět pro prošetření Generální inspekcí bezpečnostních sborů?
  • Jste obeznámen s děním okolo tzv. Autonomního sociálního centra Klinika? Jste si vědom spolupráce mezi tímto hnutím a levicovými extrémisty ze Sítě revolučních buněk a dalších organizací? Pokud ano, jaké kroky provádíte nebo jste již provedl k zamezení nezákonných činností levicových aktivistů, anarchistů a extremistů spojených s touto komunitou?
  • Jakým způsobem by se mohl podle Vás majitel Řízkárny efektivně bránit, když stát v této ochraně evidentně selhal? Jaká má práva na svojí obranu i ochranu svého majetku, podnikání, života a zdraví?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE