Interpelace na ministra vnitra ve věci vybavenosti Policie České republiky

Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás znovu ve věci vybavenosti Policie ČR, neboť Vaši písemnou odpověď na mou obdobnou ústní interpelaci, kterou jsem Vám položila 20. října 2016 v rámci 50. schůze Poslanecké sněmovny, považuji za zcela nedostačující. 

Musím konstatovat, že se nemohu mj. smířit s Vaším tvrzením, že „…důsledným uplatňováním zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti spolu s transparentností a rovným přístupem k uchazečům ve veřejných soutěžích nakupuje PČR moderní a potřebám uživatelů vyhovující balistické ochranné prostředky za velmi výhodné ceny“. Domnívám se, že o zmíněném rovném přístupu uchazečů nemůže být řeč, což například dokládá finanční pokuta Policejnímu prezidiu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 250.000,- Kč, mimo jiné za projekt protiúderového kompletu 3v1 v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Nemohu se ani zbavit pocitu, že osud tohoto projektu je dosud ve hvězdách.

Nemohu také porozumět stylu práce některých vysokých policejních, ale i úřednických funkcionářů Vašeho resortu, který dopustí tristní stav, kdy je balistická ochrana s nekvalitními panely téměř dva roky užívána příslušníky zásahových jednotek a dalšími příslušníky policie při vědomí, že tito příslušníci jsou vysíláni do terénu čelit případnému nebezpečí a ohrožení života, a to bez adekvátní ochrany. Považuji to za zbytečný hazard s životy příslušníků bezpečnostních sborů, který je krajně nezodpovědný a nebezpečný. Připomínám Vám, že ochrana policistů v přímém výkonu služby v našich ulicích by měla být Vaší prioritou.

 

V této souvislosti Vás proto žádám o odpovědi na následující otázky:

1. V jakém stádiu zpracování je Vámi slibovaná bílá kniha nebo koncepce policie, která by jasně určila mantinely pro její další směřování? Kdy nám tyto materiály představíte?

2. Je již hotova aktualizace dokumentu „Systematizace ochranných prostředků proti střelám, bodným zbraním a střepinám“? Pokud ano, mohl byste mi jej poskytnout? Pokud ne, jaké je předpokládané datum dokončení této aktualizace?

3. Kdy bude každý policista v činné službě vybaven základní, a především kvalitní balistickou ochranou a dalšími doplňky vyplývajícími z jeho služebního zařazení?

4. V jakém stádiu je Program švýcarsko-české spolupráce, jehož součástí je i projekt protiúderového kompletu 3v1? Očekáváte v tomto projektu nějaké komplikace? Pokud ano, jaké?

5. Z jakého důvodu nekorespondovaly informace uvedené v Elektronickém informačním systému (EKIS) s reálným stavem? Měl Vámi provedený audit nějaký výsledek, co do vyvození personální či jiné odpovědnosti, vzhledem k tomu, že jste dospěl k závěru špatného vedení EKIS ze strany Policejního prezidia? Pokud ano, tak jaký?

6. Je pravdou, že dodnes není vyřešen problém s vybavením Speciální pořádkové jednotky policie v Praze? Pokud ano, jaké kroky v této záležitosti podnikáte? Nemyslíte si, že nevyřešení tohoto problému je hazardem se životy zasahujících policistů?

7. Můžete mi doložit přesná čísla balistického a souvisejícího vybavení policie, včetně informace o tom, kolik kusů a od jakého dodavatele ministerstvo vnitra a Policejní prezidium toho kterého vybavení nakoupilo?

8. Jak máte v plánu se vypořádat s připomínky Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který již v roce 2014 upozorňoval na nekvalitní obuv a toto tvrzení doložil znaleckým posudkem? Mimo jiné je v posudku uvedeno, že po ohledání předmětných vzorků obuvi byly zjištěny jak technologické, tak materiálové rozdíly oproti zadávací dokumentaci, dochází ke zdravotním poškozením nohou, jako jsou například zvýšená rizika vyvrknutí nohy v kotníku, problémy s valgózním a varózním postavením nohou a celkově tato vada ohrožuje celý pohybový aparát lidského těla, vady vedou ke vzniku otlaků, puchýřů a mozolů a to i při krátkodobém užívání obuvi. Jaké opatření se do současné doby přijalo? Kdo ponese a případně vyvodí z tohoto stavu odpovědnost? 

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE