Interpelace na ministra vnitra ve věci zajištění bezpečnosti při petičním sběru podpisů

Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás ve věci zajištění bezpečnosti při petičním sběru podpisů. V pátek 14. září 2018 proběhl pokojný sběr podpisů pod petici s názvem „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“, která navazuje na předešlou petici s názvem „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“ (podrobné informace viz www.peticezbrane.cz).

Jelikož měli organizátoři akce obavu o zajištění bezpečnosti a narušení veřejného pořádku v průběhu konání sběru podpisů, obrátili se pro jistotu s žádostí o zajištění bezpečnosti na Policii ČR. Ve zmíněné žádosti mj. uvedli, že sběr podpisů bude probíhat za pomoci několika desítek petentů v čase od 10:45 do 13 hod. v Praze v Jungmannově ulici s následným přesunem na Václavské náměstí. Organizátoři sběru podpisů informovali Policii ČR i o tom, že součástí sběru podpisů bude humorná recese - scénka, kterou budou petenti oslovovat kolemjdoucí občany a média s cílem upozornit na nevhodnost probíhající implementace směrnice EU o kontrole a nabývání zbraní. Policie ČR žádosti organizátorů vyhověla a na místo konání akce dorazilo několik policistů, podle všeho zařazených k oddělení hlídkové služby.

Mezi organizátory sběru podpisů petice Liga LIBE z. s. a Danou Kovaříkovou, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, proběhla v minulosti komunikace, kdy zástupci Liga LIBE žádali paní Kovaříkovou o osobní setkání. Byli však odmítnuti, a tak dopředu informovali vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR o alespoň předání informací na podatelnu Zastoupení. V průběhu avizovaného přesunu z Jungmannovi ulice na Václavské náměstí petenti procházeli kolem sídla Zastoupení Evropské komise v České republice, kde chtěli předat zmíněné informace na recepci. Před budovou Zastoupení Evropské komise v ČR však byl kordon příslušníků policie zařazených k ochranné službě, která má mj. za úkol chránit a zajišťovat bezpečnost Zastoupení a znemožňovala vstup do budovy. Setkalo se tak několik málo policistů ochraňujících veřejný pořádek při sběru podpisů pod petici, jejichž členi chtěli předat dokument na recepci, a početný policejní kordon policistů z ochranné služby chránících budovu Zastoupení Evropské komise v ČR.

Dovolte, abych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

  1. Bylo podle Vás nasazení sil a prostředků adekvátní vzhledem k charakteru sběru podpisů pod petici a snahy předat listiny na recepci Zastoupení Evropské komise v ČR?
  2. Máte v úmyslu prošetřit přiměřenost opatření policie? Pokud ne, z jakého důvodu?
  3. Kdo rozhodoval o počtu nasazených policistů a dal rozkaz k vytvoření policejního kordonu okolo budovy Zastoupení Evropské komise V ČR?
  4. Považujete za vhodné, aby policisté takto přehradili cestu petentům, kteří navíc svou návštěvu a o svém záměru dopředu informovali?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE