Interpelace na ministra vnitra ve věci zajištění testů do škol

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zajištění dodávky antigenních testů pro školy.

Podle dostupných informací vybralo Ministerstvo vnitra pro dodávky antigenních testů do škol jako vhodného dodavatele společnost Tardigrad International Consulting s.r.o., která ale nesplnila podmínky soutěže. Navíc se tato společnost jeví jako velmi pochybná. Varující například mj. je, že ve sbírce listin za dobu své existence společnost neplní svou zákonnou povinnost uveřejňovat své výroční zprávy. Nepovažujete toto neplnění zákonů ze strany vybraného dodavatele za určitý varovný signál?

Dále má společnost Tardigrad International Consulting s.r.o. první dodávku 800 tisíc kusů testů dodat k datu 28. února 2021. Podle informací serveru Seznam Zprávy ale Váš resort požadoval dodávku minimálně 914 680 kusů testovacích sad do 25. února 2021. Zakládají se tyto informace získané serveru Seznam Zprávy na pravdě? Pokud ano, jak vysvětlujete tento rozpor?

Je pravdou, že společnost Chironax dodává ochranné pomůcky Správě státních hmotných rezerv? Pokud ano, z jakých důvodů je zmíněná rizikovost společnosti vnímána odlišně Ministerstvem vnitra a Správou státních hmotných rezerv?

Prověřovalo Vaše ministerstvo společnosti mající zájem na zmíněném tendru, jejichž seznam zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví? Pokud ano, jakým způsobem? Jak tento proces probíhal?

Jaká byla kvalifikační kritéria, která všechny společnosti musely splnit? Žádám Vás o poskytnutí dokumentace, na základě jakých pravidel byly společnosti vybírány, co musely doložit a co splňovat.

Kdo bude logisticky řešit dodávku testů do všech krajů České republiky? Je pravdou, že testy měl původně podle zadávací dokumentace rozvážet sám dodavatel? Pokud ano, proč byla tato podmínka později změněna?

Je pravdou, že v zadávací dokumentaci na zmíněný tendr testů chyběl návrh kupní smlouvy? Pokud ano, z jakého důvodu?

Je pravdou, že Ministerstvo vnitra po dodavatelích požadovalo, aby si podali u Ministerstva zdravotnictví žádost o výjimku pro samoodběr? Není to problém v případě, kdy jsou testy výrobcem určeny výhradně pro „profesionální“ použití a nejsou vhodné pro samoodběr? Je takový postup lege artis? Neobáváte se budoucích problémů v případě jakýchkoliv komplikací se samoodběrem přímo ve školách či případného pohnání dodavatelské společnosti k odpovědnosti?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE