Interpelace na ministra vnitra ve věci zajištění vozového parku Policie ČR a KŘP hl. m. Prahy

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zajištění vozového parku Policie ČR a Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Podle mých informací může docházet k nedostatečně rychlému a kvalitnímu zajištění nutných oprav služebních vozů policie. Dále se údajně odkládají opravy služebních vozů, které by za normálních okolností mohly opět sloužit policistům v přímém výkonu služby. Byla bych tedy ráda, pokud byste mé pochybnosti o zajištění vozového parku Policie ČR a Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy rozptýlil ve svých odpovědích na následující otázky.

1. Jaký je aktuální stav vozového parku Policie ČR?

2. Jak probíhá obměna starých služebních vozů za nové?

3. Dochází k úmyslnému odsouvání nutných oprav služebních vozů z důvodu vyšší částky jejich opravy? Pokud ano, z jakého je to důvodu?

4. Kdo zařizuje a provádí servis a opravy vozového parku KŘP hlavního města Prahy? Má smluvní servis dostatečné kapacity? Jak jsou policisté se smluvním servisem spokojení?

5. Je zajištěno, že díly a součástky na služební vozy jsou originální, nikoliv z druhovýroby? Pamatují smlouvy na podobná ustanovení?

6. Kolik služebních vozů spadajících do vozového parku KŘP hlavního města Prahy je v současné době vyřazeno kvůli poškození či standardní servisní prohlídce a jak je plánována jejich oprava a servis? Jak dlouho trvá průměrně oprava a servis jednoho služebního vozu a jaká je průměrná cena opravy a servisu?

7. Je na území KŘP hlavního města Prahy dostatečně zajištěn vozový park pro tzv. prvosledové hlídky?

8. Kde parkují či jsou odstaveny služební vozy patřící do vozového parku KŘP hlavního města Prahy určené do opravy?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE