Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci: K dopisu o krocích Sněmovny vyvolávající napětí

Vážený pane ministře,

           

předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček zaslal všem poslancům na vědomí Váš dopis z 8. června 2017. V tomto dopise pana předsedu poučujete o tom, že je Vaší povinností, jako ministra zahraničí, prosazování a ochrana zájmů České republiky ve světě a jelikož – jak implicitně vyplývá – z Vašeho textu, Poslanecká sněmovna se zachovala tak, že české zájmy poškodila, nabízíte rozšíření spolupráce o konzultace. Cítíte totiž potřebu „předcházet situacím, kdy některá vyjádření a kroky Poslanecké sněmovny, včetně přijatých usnesení, která nejsou zcela konformní s uplatňovanou zahraniční politikou vlády, mohou vyvolávat napětí a případné negativní dopady mohou poškodit bilaterální vztahy ČR se zahraničními partnery.“

Bohužel nejste konkrétní, takže Vás tímto žádám o zodpovězení následujících otázek:

1) které či která konkrétní usnesení poškodila zahraničněpolitické zájmy České republiky?

2) které či která konkrétní usnesení nejsou konformní se zahraniční politikou vlády a z jakých dokumentů to vyplývá?

3) který stát, na jaké úrovni a jakým způsobem si na předmětné či předmětná usnesení stěžoval?

4) jaká byla konkrétně odpověď Ministerstva zahraničí ČR na tuto stížnost, či stížnosti?

5) jak konkrétně byly kvůli krokům Poslanecké sněmovny ČR poškozeny bilaterální vztahy ČR?

Zároveň Vás tímto žádám o poskytnutí písemných podkladů, které Vás vedly k závěru, že Poslanecká sněmovna poškodila zájmy České republiky.

Na závěr si dovolím obecnou poznámku. Jakkoli je zajisté správné, když moc zákonodárná a exekutivní spolu spolupracují a vyměňují si informace, pokládám za naprosto nehorázné nekonkrétní kárání Poslanecké sněmovny za její suverénní usnesení. Je to Poslanecká sněmovna, respektive Parlament ČR, který hraje v našem ústavním pořádku klíčovou roli a vláda ČR, jako část exekutivy, přímo vychází z Poslanecké sněmovny a je jí odpovědná. Není možné, aby tomu bylo naopak.

To za prvé a za druhé, nepřijde mi být v zájmu České republiky nenazývat věci pravými jmény, mlčet, když je něco špatně, a to i přesto, že na to ministr zahraničí, či jeho úřad mají odlišný názor. Od roku 1989 byla naše diplomacie budována na podpoře svobody a demokracie kdekoli ve světě a silných spojeneckých svazků se zeměmi Západu, ale například i Izraelem. Jen doufám, že po Poslanecké sněmovně nežádáte, aby na toto zapomněla. To by totiž poškozovalo zájmy České republiky naprosto flagrantně.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE