Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci postoje České republiky ke Státu Izrael

Vážený pane ministře,

v pátek 15. listopadu 2019 proběhlo v tzv. 4. výboru Valného shromáždění Organizace spojených národů (Special Political and Decolonization Committee) hlasování o osmi rezolucích týkajících se Izraele. Tyto rezoluce se dají považovat za nevyvážené, protože nezohledňují pozici Izraele jako jediné skutečné demokracie v regionu, která je ohrožována neustálými teroristickými útoky.

Vzhledem k tomu, že Stát Izrael je opakovaně čelními představiteli a nejvyššími ústavními činiteli České republiky zmiňován jako její klíčový spojenec v regionu, přijde mi překvapivé, že většina přijatých nevyvážených rezolucí byla schválena s českou podporou. Česká republika se podle záznamů zdržela pouze u jediné rezoluce s názvem „Work of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories”.

Předpokládám, že je Vám známo, že v uplynulých letech Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR několikrát diskutovala a přijala usnesení odsuzující přistup OSN, respektive jeho organizací k Izraeli, především z důvodů politizace a nevyváženosti. Tato praxe se v OSN stává bohužel zcela běžnou a jsem přesvědčena, že svobodné a demokratické země hájící určité principy a ideály, mezi něž České republika nepochybně patří, k tomu nesmějí mlčet a musejí zdvihnout svůj hlas.

Zajímalo by mě, zda jste o předmětných hlasováních věděl a schválil postoj České republiky? Pokud jste jej neschválil, pak bych ráda věděla, kdo konkrétně a na základě jaké motivace rozhodl o tom, že zástupce ČR bude hlasovat o předmětných rezolucích právě tímto způsobem (7x ano, jednou zdržet se)?

Dále by mě rovněž zajímalo, jak prioritní je pro Vás vztah České republiky a Izraele? Nebylo by na místě zaujímat pevnější postoje právě při hlasování o podobných rezolucích, které zmiňuji výše? Neměla by Česká republika například iniciovat s dalšími zeměmi prosazení rezoluce odsuzující Hamás, Hizballáh a další teroristické organizace usilující o zničení Izraele, či rezoluci odsuzují stav občanských a lidských práv na území Palestinské autonomie, od roku 2012 nečlenského pozorovatelského státu OSN?

A konečně bych ráda věděla, jaké konkrétní kroky hodláte vyvodit z hlasování ze dne 15. listopadu 2019, aby se podobná situace neopakovala a aby Česká republika neměla vůči Izraeli dva přístupy – jeden vyzdvihující spojenectví s ním a druhý podporující nevyvážené rezoluce, jejichž cílem je jen a pouze Izrael poškozovat, delegitimizovat a zničit?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE