Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu ve věci válečných zločinů spáchaných na území Palestiny

Vážený pane ministře,

jak jistě víte, dne 5. února 2021 rozhodl tříčlenný senát soudců Mezinárodního trestního soudu (dále jen ICC) v Haagu o tom, že může soudit případné válečné zločiny spáchané na Palestinském území. Tímto rozhodnutím, pro jehož přijetí hlasovali dva ze tří členů soudního senátu, by mělo být umožněno vyšetřování údajných válečných zločinů spáchaných jak Izraelci, tak Palestinci v Pásmu Gazy, Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalému. O prosazení vyšetřování se snažila palestinská samospráva, která se k ICC připojila v roce 2015. Podle řady právních výkladů se však tribunál nemůže zabývat podnětem od palestinské samosprávy, neboť podnět může podat pouze mezinárodně uznaný stát, kterým Palestina není.

Velmi si vážím reakce české diplomacie v této věci, která vyjádřila s tímto rozhodnutím nesouhlas a požádala tribunál o udělení statutu amicus curae (přítel soudu), který by nám umožnil poskytnout nezávislý právní názor. Chtěla bych se Vás v této souvislosti zeptat, zda je již známa reakce ICC na tuto nabídku ze strany ČR? Dále bych se chtěla zeptat, zda existuje možnost přehodnocení rozhodnutí tribunálu a jakým způsobem toho lze docílit? Existují nějaké další možnosti, jak by k tomu naše země mohla přispět? A hodlá těchto možností případně Ministerstvo zahraničních věcí využít?

Závěrem bych chtěla podotknout, že považuji za velmi důležité, aby Česká republika v této věci vyvinula maximální úsilí ve prospěch Státu Izrael. Jsem přesvědčena, že jako v mnoha jiných případech je naší povinností poskytnout naši jednoznačnou podporu s ohledem na tradičně vřelé vztahy našich zemí, které se mj. v posledních týdnech projevili i v podobě daru 5000 dávek vakcíny proti Covi-19 ze strany našeho blízkovýchodního spojence.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE