Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci smluvní úpravy vztahů ČR a UNESCO

Vážený pane ministře,

           

v návaznosti na nedávné projednávání bodu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě se na Vás obracím s žádostí o informace týkající se smluvních vztahů mezi Českou republikou a touto mezinárodní organizací a z nich vyplývajících závazků. Chtěla bych Vás požádat o odpověď na následující otázky a poskytnutí doplňujících informacích.

1.Jakými smluvními dokumenty je upraveno členství České republiky v této organizaci?

2.Jaké finanční a jiné závazky z těchto dokumentů pro naši zemi vyplývají a jak jsou naplňovány? Zároveň bych Vás chtěla požádat o zaslání těchto dokumentů v příloze Vaší odpovědi na tuto interpelaci.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE