Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci usnesení PS PČR k politizaci UNESCO a jeho naplňování

Vážený pane ministře,

           

            Poslanecká sněmovna se v minulém volebním období opakovaně zabývala otázkou politizace Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) zejména v otázce pozice této organizace ke Státu Izrael a k otázce jeho nároku na svatá místa v Jeruzalémě, který byl v jejích rezolucích zpochybňován. Naposledy dne 23. května 2017 Poslanecká sněmovna v usnesení navrženém mnou a kolegou Bartoškem vyzvala vládu, „aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael, dále zahájení přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci bez předchozích podmínek, dále podporu řešení vycházejícího z principu dva státy pro dva národy a dále oponování takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím Evropské unie, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické skutečnosti a vazby a které v sobě nesou nenávistný protiizraelský duch“. Zároveň Sněmovna vyzvala vládu, „aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci“.

            Lze pozorovat, že od data přijetí tohoto usnesení nedošlo v pozici UNESCO vůči Státu Izrael k žádnému posunu. Dle mého názoru nedošlo k žádnému posunu ani v aktivitách, ke kterým Poslanecká sněmovna vyzvala vládu ČR. Jedinou reakcí, které jsme se dočkali, byl káravý dopis ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který poslance upozornil, že jejich usnesení mohou mít mezinárodně-politické dopady, a informoval nás, že dotčené usnesení se odrazilo ve výhružné palestinské nótě o narušení vzájemných vztahů a v předvolání našeho zástupce v Ramalláhu „na kobereček“.

            Vzhledem k tomu, že jste v rámci hlasování o výše zmíněném usnesení byl jedním z těch, kteří jej částečně podpořili (prvou část jste podpořil, při druhé jste se zdržel), vkládám určité naděje do Vašeho působení ve Vaší současné pozici a ráda bych se Vás zeptala, zda jste připraven toto usnesení naplňovat a zda učiníte nějaké konkrétní kroky pro to, aby UNESCO přestalo prolamovat svůj charakter politicky neutrální organizace a ukončilo štvavou rétoriků vůči Izraeli, který je naším tradičním a významným spojencem? Jaké případné kroky v této záležitosti chystáte či jste již učinil? Hodláte se též řídit druhou částí usnesení a ukončit či alespoň pozastavit platby členských příspěvků ČR této organizaci? Chtěla bych upozornit, že tento krok by pro ČR rozhodně nepředstavoval žádné riziko sankcí ani poškození dobré pověsti, a to s ohledem na skutečnost, že k němu již několik států, včetně USA, přistoupilo.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE.