Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci závazného stanoviska MZV k exportu vojenského materiálu do Ugandy

Vážený pane ministře,

 

obdržela jsem podnět od společnosti STV GROUP a. s. týkající se postupu ministerstva zahraničních věcí (MZV) při vydání negativního závazného stanoviska ve věci dodávek vojenského materiálu ugandským ozbrojeným složkám. Tento podnět Vám zasílám v příloze a chtěla bych Vás požádat o vyjádření k jeho jednotlivým částem, v nichž si společnost stěžuje na konkrétní pochybení či procesní nedostatky ze strany MZV při rozhodování nejen o této licenci. Zejména bych chtěla požádat o Vaše stanovisko k těmto otázkám a stížnostem, které jsou v podnětu zmíněny, a k jejich důvodnosti:

  1. Změna pozice MZV k dané licenci na vývoz vojenského materiálu, aniž by zjevně došlo ke změně objektivních či skutkových okolností.
  2. Nedostatečný či chabý charakter odůvodnění zamítavých závazných stanovisek MZV ke zbrojním licencím a jejich nepřezkoumatelnost.
  3. Rozporuplnost argumentů MZV, kdy se jeho zástupci odvolávají na dokumenty (tzv. Zpráva CAR), o které argumentaci MZV nelze opřít.
  4. Zásahy ze strany MZV do oblastí, které mu nepřísluší posuzovat (konkrétní druh a množství vyváženého vojenského materiálu).
  5. Údajná existence závazného interního předpisu MZV, který zakazuje vydávat kladná stanoviska na vývoz zbraní a techniky z bývalého východního bloku na území Afriky nebo Ugandy.

Závěrem bych Vás chtěla informovat, že jsem obdobným způsobem prostřednictvím interpelace požádala o stanovisko v dané věci rovněž ministra obrany a ministra průmyslu a obchodu.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

 

Pozn.: Odpověď ministra zahraničních věcí T. Petříčka dorazila v režimu utajení ve stupni "VYHRAZENÉ".