Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci darování krve homosexuálními muži

Vážený pane ministře,

jak jistě dobře víte, v České republice není umožňováno dárcovství krve homosexuálním mužům, kteří se nezříkají (alespoň po dobu jednoho roku) sexuálního života. Ten je u nich vyhodnocován zejména při vyšší promiskuitě jako rizikový pro potenciální nákazu virem HIV. Na druhé straně, v posledních letech se české zdravotnictví potýká se závažným nedostatkem darované krve. Proto se nabízí otázka, zda nehledat způsoby, jak rozšířit počet dárců i jinou cestou než veřejnými kampaněmi.

Podobná podmínka pro homosexuální muže v souvislosti s dárcovstvím krve platí či platila i v řadě jiných zemí. Mnohé z nich ale právě s cílem zvýšit počet dárců od ní v posledních letech upustily, například Velká Británie. Proto se domnívám, že je čas zvážit tuto změnu také a chtěla bych se zeptat, zda neuvažujete o rozvolnění tohoto pravidla?

Domnívám se, že toto pravidlo není zcela smysluplné, zvláště s ohledem na to, že je pouze na dobré vůli dárce, zda uvede pravdivé údaje o svém sexuálním životu. Rizikového chování se v tomto ohledu mohou dopouštět rovněž heterosexuální jedinci a je pouze na nich, zda jej přiznají, a na druhé straně platí, že i u homosexuálních mužů toto pravidlo může vést k jeho záměrnému obcházení, tedy že deklarují, že žijí v celibátu. Dále pak se mi jeví zcela nesmyslné dodržovat toto pravidlo u homosexuálních mužů, kteří mají stabilní a dlouholetý vztah. A podotýkám, že v této skupině nepochybně bude řada těch, kteří by krev darovat chtěli. Chtěla bych se tedy také zeptat, zda není možné riziko přenosu viru HIV a dalších nemocí ošetřit jiným způsobem než plošným zákazem, například nějakými testy či důkladnějším zkoumáním vzorků darované krve?

Dle mých informací pravidlo vyloučení homosexuálních mužů nežijících v celibátu v ČR dříve, do roku 2003, neplatilo, je tato informace pravdivá?

Chtěla bych požádat, abyste skutečně tuto věc důsledně zvážil právě s ohledem na to, jak nedostatečné zásoby darované krve v současnosti jsou a jak se jí nedostávalo mj. také v průběhu pandemie. Domnívám se, že českým nemocnicím by to alespoň částečně zjednodušilo situaci.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE