Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci odpověď ministra zdravotnictví na interpelaci paní poslankyně ve věci stavu a budoucnosti ambulantních zdravotnických zařízení

Vážený pane ministře,

 

            obracím se na Vás ve věci stavu a budoucího fungování ambulantních zdravotnických zařízení. Jak jistě dobře víte, současná krize odhalila některé slabiny zdravotnického systému České republiky.

            Například financování většiny zdravotnických zařízení a téměř všech ambulantních je závislé na spolupráci se zdravotními pojišťovnami, kdy se fakturují měsíčně určité částky, které představují v podstatě zálohu za provedené výkony. Po skončení daného období se podle dohodnutých, nebo nařízených, regulačních mechanismů konečná úhrada stanoví podle skutečných objemů poskytnuté a vykázané zdravotní péče. V rámci výsledného vyúčtování se poskytnuté finanční prostředky zdravotnickému zařízení buď strhnou, nebo doplatí. Problém však nastává v okamžiku, kdy dochází k nedostatečnému financování nárůstu výkonů, nebo naopak ke skokovému propadu. V současné době, za období od poloviny března do konce dubna, je možné odhadovat, že se snížil výkon ambulantních zdravotnických zařízení skokově na cca 20 %. Další propad výkonnosti lze očekávat nejméně do konce roku 2020, což by znamenalo odhadem snížení v celoročním vyjádření až na 50 %. Ambulantní zdravotnická zařízení možná dokážou relativně flexibilně reagovat na nárůst poptávky po službách bez ohledu na úhrady, ale jejich flexibilita je omezená, až dokonce nemožná, při skokovém neplánovém poklesu z důvodů dlouhodobého nasmlouvání kapacit. Na začátku nouzového stavu, v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví, ambulantní zdravotnická zařízení zcela omezila elektivní výkony a zároveň se snažila maximálně zachovat a udržet prostou dostupnost svých služeb, což je ekonomicky zcela neudržitelné. Odhad regulačních srážek při zachování stávajícího mechanismu financování zdravotní péče za celý rok 2020 je dle segmentů v desítkách procent (až 50 % ročního obratu).

            Je nepopiratelné, že nejen nemocnice, ale i ambulance řeší celou řadu problémů, které by neměly unikat Vaší pozornosti. V této souvislosti bych se Vás ráda zeptala na následující dotazy:

  1. Jaký je současný stav a kondice ambulantního zdravotnictví? Má Váš resort dostatečný přehled o dopadech krize na nelůžková zdravotnická zařízení?
  2. Pokud dojde k citelné redukci ambulantní péče a vzápětí k přetížení nemocnic, jste Vy a ministerstvo na tuto potencionální hrozbu připraven, když může nastat i po odeznění současné krize? Jaké podnikáte kroky, abyste této hrozbě zabránil?
  3. Souhlasíte, že by přetížení nemocnic v důsledku výpadku některých ambulantních zdravotnických zařízení mělo vedle kapacitního problému i negativní dopad finanční?
  4. Je dostatečně zajištěné financování ambulantních zdravotnických zařízení?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODOPOVĚĎ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE