Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci zajištění testů do škol

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zajištění dodávky antigenních testů pro školy.

Podle dostupných informací vybralo ministerstvo vnitra pro dodávky antigenních testů do škol jako vhodného dodavatele společnost Tardigrad International Consulting s.r.o., která ale nesplnila podmínky soutěže. Navíc se tato společnost jeví jako velmi pochybná. Varující například mj. je, že ve sbírce listin za dobu své existence společnost neplní svou zákonnou povinnost uveřejňovat své výroční zprávy. Nepovažujete toto neplnění zákonů ze strany vybraného dodavatele za určitý varovný signál? Pokud ano, proč ministerstvo zdravotnictví doporučilo tuto společnost ministerstvu vnitra? Přijde vám v pořádku, že firmy, které neplní zákony České republiky, se mohou ucházet o státní zakázky?

Jaké konkrétní zkušenosti má ministerstvo zdravotnictví s firmou Tardigrad International Consulting s.r.o.? Zajišťovala v minulosti pro stát dodávky jiného zdravotnického materiálu? Pokud ano, o jaký materiál se jednalo?

Na základě jakých kritérií dodalo ministerstvo zdravotnictví ministerstvu vnitra seznam firem, které byly osloveny v souvislosti s dodávkou antigenních testů do škol?

Jaká kvalifikační a technická kritéria musely dané společnosti ucházející se o zmíněný tendr doložit?

Je pravdou, že ministerstvo vnitra po dodavatelích požadovalo, aby si podali u ministerstva zdravotnictví žádost o výjimku pro samoodběr? Není to problém v případě, kdy jsou testy výrobcem určeny výhradně pro „profesionální“ použití a nejsou vhodné pro samoodběr? Je takový postup lege artis? Neobáváte se budoucích problémů v případě jakýchkoliv komplikací se samoodběrem přímo ve školách či případného pohnání dodavatelské společnosti k odpovědnosti?

V médiích se objevila informace o testech vyvinutých RNDr. Emanuelem Žďárským, CSc. Máte povědomí o těchto testech? Oslovovali jste pana doktora kvůli předmětnému výběrovému řízení? Nebylo by vhodnější cestou vyrábět testy v ČR ať už vlastní či na základě licence? Jaké kroky Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti od počátku vypuknutí pandemie podniklo?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE