Interpelace na ministra životního prostředí ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Vážený pane ministře,

nejméně v uplynulých dvou letech se objevily v médiích informace o chystaném úplném zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr má plynout z iniciativy Evropské komise, která na konci minulého roku pověřila Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby v rámci aktualizace systému registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH) začala shromažďovat informace, jaké riziko a socioekonomický dopad by měl zákaz olověného střeliva i rybářských závaží, a případně výhledově obojí zakázat.

Nedávno ECHA doporučila ve své zprávě o přezkumu informací týkajících se používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a také v rybářském olůvku zavedení dalších nezbytných opatření pro regulaci používání olova. Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. V současné době je již lov olověným střelivem v EU částečně omezen. V České republice například platí od roku 2011 zákaz lovu vodních ptáků olověnými broky na mokřadech. ECHA doporučuje Evropské komisi olovo zcela zakázat, protože přínosy pro společnost mají převažovat a náklady pro lovce a střelce vyhodnotila ECHA jako přijatelné. Střelecké, sportovní a lovecké organizace ve veřejné konzultaci tvrdí opak. Dovolte mi Vám připomenout, že neexistuje adekvátní a zároveň ani levná varianta nahrazení olova ve střelách. Zákaz olova a nahrazení např. ocelí bude mít za následek větší opotřebení zbraní lovců, ale i menší ranivost lovné zvěře, čímž bude zvěř více trpět. Nahrazení olova ocelí sebou dále přináší zvýšenou nebezpečnost pro samotné lovce, protože ocel díky své tvrdosti má větší tendenci se odrážet.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Jste seznámen s návrhem Evropské komise zakázat olověné střelivo a rybářská olůvka? Pokud ano, jaké je Vaše stanovisko a stanovisko ministerstva k této problematice?
  2. V jaké fázi se návrh Evropské komise na zákaz olova ve střelivu a rybářském olůvku nachází?
  3. Zúčastňuje se některý zástupce ministerstva konzultací a jednání s touto tématikou přímo v Bruselu? Pokud ano, s jakým pověřením se jednání účastní a jaké výsledky má jeho činnost?
  4. Pokud by byl schválen návrh Evropské komise o zákazu používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a také v rybářském olůvku, jaký by to mělo dopad na myslivost a rybářství v České republice?
  5. Jaké je hodnocení toxicity olova ve srovnání s předpokládanými substituty (zejména mědí, zinkem, vizmutem, ale i železem a ocelí)?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

 

                                                                                                Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE