Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pod číslem jednacím MZDR15757/2020-42/MIN/KAN ze dne 30. listopadu 2020, o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Můj podnět se týká konkrétně oblasti školství, kterou mám ve své gesci jako starostka městské části Prahy 2 a vznikl na poradě ředitelů základních škol a mateřských škol.

Mimořádné opatření stanovuje, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. Nicméně opatření zcela opomíjí situaci, kdy žákovi neumožňuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest jeho zdravotní stav. V našem konkrétním případě se jedná o těžkého astmatika, kterému není za současných podmínek umožněna prezenční výuka na základní škole, neboť nemůže za žádných okolností nosit roušku nebo respirátor a použití štítu není v jeho případě přípustné.

Domnívám se, že by bylo žádoucí přehodnotit znění mimořádného opatření a mezi výjimky zahrnuté v bodě 2. zařadit i zdravotní omezení typu astma, či jiná chronická onemocnění dýchacích cest u žáků základních škol. Jsem si jista, že se toto netýká pouze našich škol v Praze 2, ale celá řada dětí s podobnou diagnózou je nucena realizovat pouze distanční výuku, která jednoznačně nemůže za žádných okolností nahradit klasickou výuku frontální ve třídě a už vůbec ne obyčejný sociální kontakt mezi dětmi, který je také samozřejmě zásadní.

Děkuji za Vaši odpověď v termínu stanoveném Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE