Interpelace na ministryni obrany ve věci zajištění ostrahy objektů ministerstva obrany a Armády ČR

Vážená paní ministryně,

nejen zprostředkovaně z médií, ale i z řad odborné veřejnosti je čas od času možné se dozvědět o způsobu zajišťování ostrahy objektů patřících Ministerstvu obrany ČR nebo přímo Armádě ČR. Přesto tyto informace nejsou, i z logiky povahy chráněných zájmů, specifičtější a nikterak detailní. Řada z nich vyznívá přinejmenším kriticky k zaběhlé praxi. Co považuji za klíčové, je to, že řada výše zmíněných objektů, jako je například vojenské letiště Praha – Kbely či některé prostory Vojenské policie a další, je strážena civilními zaměstnanci a nikoliv příslušníky armády, tedy vojáky z povolání, nebo se jejich ostraha jeví jako nedostatečná. Přitom význam chráněných objektů je pro obranu a bezpečnost České republiky nezpochybnitelný a je nanejvýše potřebné zajistit bezvadnou a ničím nenarušenou činnost v těchto zmíněných objektech zejména pro možnost rychle a efektivně reagovat na případně vzniklé mimořádné situace a krizové stavy.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Kdo zajišťuje ostrahu objektů Ministerstva obrany ČR, a to včetně jím zřízených organizací, vojenských skladů apod. a Armády ČR?
  2. Je někde dostupný přehledný soupis těchto objektů a alespoň rámcově kdo přesně spravuje a zajišťuje jejich ochranu případně i jakými prostředky?
  3. Jaké objekty chrání občanští zaměstnanci ministerstva nebo armády? Kdo rozhoduje o způsobu ochrany a ostrahy objektů a nese za tuto oblast i odpovědnost?
  4. Na jakém základě jsou sjednávány smlouvy s tzv. civilními bezpečnostními službami?
  5. Jaký je průměrný věk lidí, kteří nejsou vojáky z povolání a jsou buď občanskými zaměstnanci resortu či armády nebo zaměstnanci smluvních bezpečnostních agentur, provádějících na zmíněných objektech fyzickou ostrahu? Je možné poskytnout přehled podle data roku narození těchto strážných? Jaký mají výcvik? Jsou prověřování, pokud ano, jakým způsobem? Jsou ozbrojeni? Pokud ano, jakým způsobem a jsou zbraně v jejich majetku nebo jakým způsobem je tato oblast ošetřena?
  6. Jaké jsou průměrné platy občanských a civilních strážných objektů?
  7. Jaká je fluktuace strážných? Existuje pro tuto oblast personální oddělení? Pokud ano, jakou má náplň a výsledky práce? Musí nejen strážní, ale i odpovědné osoby vlastnit negativní lustrační osvědčení?
  8. Považujete způsob ostrahy zmíněných objektů za dostatečný a standardní v porovnání s dalšími členy NATO?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem                                                                        

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE