Interpelace na ministryni obrany ve věci kurzu Generálního štábu

Vážená paní ministryně,

jedním z kvalifikačních požadavků na důstojníky Armády České republiky je absolvování kurzu vyšších důstojníků u vojáků z povolání v hodnostech major až plukovník a výběrově kurzu Generálního štábu u vojáků, kteří mohou dosáhnout jmenování do první generálské hodnosti. Oba kurzy od svého ustavení v roce 2004 zajišťuje Univerzita obrany.

Dle informací, kterých se mi dostalo se v posledních letech zásadně rozšířil počet osob studujících prezenčně i kombinovaně kurz Generálního štábu, a to i o důstojníky, u kterých se nepředpokládá, že by byli povyšováni do první generálské hodnosti. Proto Vás chci požádat:

1. o sdělení důvodu, proč došlo k rozšíření počtu studujících kurz Generálního štábu;

2. o vyjádření časové náročnosti kurzu Generálního štábu v prezenční i kombinované formě (čas, který frekventant stráví mimo své pracoviště)

3. pro jednotlivé roky období let 2004 až 2017 informace o

a. počtu absolventů kurzu vyšších důstojníků s vyjádřením počtů jeho prezenční a kombinované formy

b. počtu absolventů kurzu Generálního štábu s vyjádřením počtů jeho prezenční a kombinované formy

c. počtu neúspěšných absolventů kurzu vyšších důstojníků s vyjádřením počtů jeho prezenční a kombinované formy

d. počtu neúspěšných absolventů kurzu Generálního štábu s vyjádřením počtů jeho prezenční a kombinované formy

e. nákladech na jednoho frekventanta kurzu Generálního štábu v prezenční a kombinované formě

f. počtu systemizovaných míst, kde se požaduje kvalifikační požadavek úspěšného absolutoria kurzu Generálního štábu.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE