Interpelace na ministryni obrany ve věci pořízení Systému řízení palby

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás v souvislosti s modernizací dělostřelectva AČR. Součástí této modernizace má být nejenom akvizice nových dělostřeleckých systémů ráže NATO 155 mm, ale především, jako související, respektive logicky předcházející akce, pořízení Systému řízení palby. Ten je klíčový pro efektivitu využívání nejenom nových dělostřeleckých systémů, ale i stávajících ráže 152 mm DANA a potenciálně i minometů. Systém řízení palby musí být zapojen do celkového systému C4ISTAR.

O záměru pořízení tohoto systému jsme byli několikrát informováni i na jednáních Výboru pro obranu s tím, že se jedná z hlediska schopností dělostřelectva o zásadní prvek, že dle odhadů by se měla cena systému pohybovat kolem miliardy korun a že se předpokládá výběrové řízení, protože výrobců využitelného systému je více. Toto mi přišlo zcela pochopitelné a správné, neboť vypsání otevřeného výběrového řízení povede v tomto případě nejrychleji k cíli.

Výše uvedené ovšem zásadně zpochybňují informace, které se mi dostaly do ruky a které nasvědčují tomu, že se Ministerstvo obrany nechystá vypsat otevřené výběrové řízení na Systém řízení palby a že vlastně se již rozhodlo o typu i výrobci. Ještě před Vaším nástupem, v prosinci roku 2017 podle všeho vznikl na MO materiál, dle kterého by měla být vypracována studie proveditelnosti pouze na Systém ODIN, který je vyráběn norskou společností Kongsberg. Předpokládám, že studii by měl vypracovat některý ze státních podniků, jehož zřizovatelem je MO.

Proto se Vás chci konkrétně dotázat:

1. Proč se zadává studie proveditelnosti pouze na systém ODIN a nikoli na další obdobné, respektive konkurenční Systémy řízení palby?

2. Kolik je na trhu Systémů řízení palby, které by vyhovovaly požadavkům AČR a jakých? Byla provedena marketingová studie? Kdy a s jakými závěry?

3. Jaký způsob bude zvolen pro zadání veřejné zakázky na pořízení Systému řízení palby?

4. Bude AČR vyžadovat zapojení nejenom nových děl ráže 155 mm, ale i stávajících ráže 152 mm a minometů (případně dalších systémů) do nově pořízeného Systému řízení palby? Pokud nikoli, proč?

5. Kdy předpokládáte, že bude zakázka vypsána a kdy bude podepsána smlouva s dodavatelem systému? Ve Vašem dopise z 8. března t. r. členům Výboru pro obranu je totiž uvedeno, že Systém řízení palby by měl být pořizován a zaváděn v letech 2018-2022.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                                Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE