Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci praktických nedostatků systému dávek a důchodů

Vážená paní ministryně,

obrátila se na mne občanka s praktickými problémy, s nimiž se potýká ona a její rodina v rámci systému dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze a důchodů. Dotyčná rodina s ohledem na minimalizaci svých nákladů disponuje bankovním účtem, který je evidován na syna zejména kvůli možnosti vedení účtu zdarma s ohledem na jeho mladistvý věk (syn je zletilý, avšak je stále studentem). Na tento účet jsou rodině zasílány dávky státní sociální podpory, u kterých je uznána společná domácnost.

Bohužel, na tento účet nemůže být zasílán invalidní důchod dotyčné občanky, která je matkou uvedeného syna, neboť ten lze dle informace od ČSSZ zasílat pouze na účet osoby, která jej pobírá, nebo jejímu manželovi či manželce. Dotyčná občanka proto peníze z invalidního důchodu pobírá prostřednictvím pošty a následně je na účet syna vkládá, aby z účtu včas odešly peníze na nájem a související služby. Paradoxní však potom je, že příslušný odbor hmotné nouze tento vklad započítává jako další příjem a invalidní důchod je tedy evidován jako příjem dvakrát, což má negativní vliv na výši a výplatu dávek hmotné nouze, u kterých je podmínkou doložení výpisu z účtu, pakliže jej dotyčný přizná. Invalidní důchod by mohl být zasílán i na účet matky, ale pokud by jej přeposílala na synův účet, opět by to byl pro přiznání dávky hmotné nouze další příjem. Syn pobírá od otce výživné, které tento samozřejmě už od jeho zletilosti posílá k jeho rukám, takže také jen na jeho účet. Pokud by však tuto částku syn přeposlal či jinak vložil na účet své matky, tak zase vznikne další nový příjem, a to pro změnu na účtu matky.

Rodina by samozřejmě mohla z hotovostně vyzvednutého invalidního důchodu zaplatit náklady na nájem a služby opět hotovostním vkladem. To by však neslo zbytečné další náklady, kterým se snaží vyhnout právě prostřednictvím synova účtu, který nabízí možnost vyhnout se bankovním poplatkům.

Podobným komplikacím pak dotyčná občanka čelila také v momentě, kdy vrátila přes internet koupené zboží a obchodníkem vrácené peníze na zmíněný účet byly opět započítány jako další příjem.

Vzhledem k tomu, že z případu této rodiny je patrný férový přístup a snaha o co nejšetrnější nakládání s prostředky, které od státu dostává, nepovažuji nastavený systém za zcela ideální, ale naopak za, v této věci, poněkud absurdní. Chtěla bych se Vás tedy zeptat, zda by nebylo možné jej upravit tak, aby invalidní důchod mohl být zasílán na účet toho rodinného příslušníka či člena společné domácnosti, kterého dotyčný určí, respektive aby osoba pobírající invalidní důchod mohla nechat zasílat výplatu dávky na účet kteréhokoliv člena společné domácnosti? Zároveň bych se chtěla zeptat, zda by bylo možné provést takové úpravy systému prokazování příjmů podmiňujících dávky hmotné nouze, které by eliminovaly případy, kdy jsou jako příjem započítávány opakovaně tytéž prostředky, jako tomu je například v případě, který jsem zmínila, tedy při reklamaci zboží?

Pokud Vámi řízený resort již některou z výše uvedených změn připravuje, chtěla bych požádat o informaci, kdy ji lze očekávat? Pokud nikoliv, chtěla bych Vás požádat o řádné zdůvodnění, proč to není možné?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová         

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE