Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci programu Antivirus C

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás na základě podnětu jednoho z občanů Prahy, který je podnikatelem a dostal se do poněkud absurdní situace v souvislosti s programem Antivirus C.

Tento podnikatel utrpěl jako řada jiných v průběhu pandemie koronaviru velkou finanční ztrátu, proto se rozhodl využít možnosti slev na odvodech sociálního pojištění za své zaměstnance v rámci tohoto programu za měsíce červen, červenec a srpen letošního roku. Sleva mu byla přiznána, nicméně vzhledem k tomu, že v červnu a v červenci zaplatil sociální pojištění (zbývající část) o 1, resp. 3 dny později, bylo mu následně ze strany PSSZ předepsáno k úhradě vrácení poskytnuté slevy. Podotýkám, že zmíněné zpoždění v platbách bylo způsobeno neznalostí faktu, že odvody se mají odvádět k 20. dni kalendářního měsíce, přičemž i v minulosti odváděl tyto prostředky občasně později a nikdy mu to nebylo vytknuto.

Domnívám se, že tento postup PSSZ je zcela nepřiměřený, zvláště v současné době, kdy podnikatelské subjekty potřebují pro své udržení takřka každou korunu. Lze podotknout, že tento postup popírá samotnou podstatu pomoci státu v rámci zmíněného programu, když fakticky penalizace za pozdní platbu je ztráta zamýšlené státní pomoci v plné výši, což je zcela neadekvátní.

Chtěla bych se Vás v této souvislosti tedy zeptat na Váš názor, zda je zmíněný postup PSSZ správný a zda je nutné, aby stát trestal malé podnikatele za minimální prohřešek tím, že si vyžádá zpět přiznanou pomoc v celé výši? Nedomníváte se, že by za současné situace měla správa sociálního pojištění být směrem k podnikatelům a zaměstnavatelům vstřícnější a velkorysejší? Pokud tento postup považujete, stejně jako já, za příliš tvrdý, co učiníte pro odstranění této tvrdosti? Má zmíněný podnikatel nějakou možnost se proti postupu úředníků odvolat? Jak by měl postupovat?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE