Interpelace na ministryni pro místní rozvoj ve věci REACT-EU

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás ve věci REACT-EU.

V rámci nového evropského investičního nástroje REACT-EU mělo být umožněno čerpat další prostředky v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období kohezní politiky. Jedná se o mimořádné dodatečné zdroje, které reagují na krizi související s pandemii
Covid-19. Velká část finančních prostředků tak směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. Pro Českou republiku by mělo být vyčleněno cca 27 mld. Kč. V rámci výzvy 99 programu REACT-EU byla připravena řada významných projektů následné péče, nicméně kvůli zhojení problémů ve výzvě 98 tyto projekty nakonec nemohly být podpořeny.

Proto Vás chci v této souvislosti požádat o odpovědi na následující otázky:

  1. Plánuje se podpora následné péče soukromých i veřejných subjektů z jiných zdrojů, aby tato stále důležitější součást zdravotnického systému nebyla znehodnocena?
  2. Bude tato výše zmíněná podpora určena i pro pražské poskytovatele zdravotní péče, kteří počítali s projekty do výzvy č. 99, která byla otevřena i pro Prahu?
  3. Jak budou zohledněny vynaložené náklady poskytovatelům zdravotní péče, kteří si nechali zpracovat projekty do výzvy č. 99 v oblasti následné a rehabilitační péče, která však rozhodnutím MMR nebyla pro tyto segmenty realizována z toho důvodu, aby MMR podpořilo mimo plánovanou alokaci všechny nemocnic v rámci výzvy č. 98?
  4. Jak tuto situaci budou řešit přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, které dostaly pokyn ministra zdravotnictví Blatného, že mají projekty připravit?
  5. Komu má v takovém případě škodní komise ministra zdravotnictví přikázat uhradit náklady spojené s již připravenými projekty (projekty je totiž třeba mít v rámci tzv. „klikací soutěže“ připravené předem)?
  6. Můžete veřejně deklarovat, že u výzvy č. 98 nedošlo k jakékoli neoprávněné manipulaci se systémem MS 2014+? A můžete veřejně deklarovat i to, že nenastaly „ruční“ změny v pořadí podaných projektů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE