Interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci dozoru státního zastupitelství nad činností ÚOOZ

Vážená paní ministryně,

Policie České republiky měla k odhalování a objasňování té nejzávažnější trestné činnosti vždy zřízena výkonná pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. V minulosti se například jednalo o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „ÚOOZ“), jehož činnost v současné době již vykonává Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Samozřejmě, i příslušníci těchto vysoce specializovaných útvarů Policie České republiky se mohou dopustit řady pochybení v průběhu trestního řízení. Aby se takových případů stávalo co nejméně, v ideálním případě, aby se nestávaly vůbec, je dozor nad jejich činností v trestním řízení svěřena státnímu zástupci.

Ráda bych Vás v této souvislosti požádala o odpověď na následující otázky:

  1. Kolik podnětů vyřídilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a Vrchní státní zastupitelství v Praze v posledních deseti letech na nezákonný postup příslušníků ÚOOZ?
  2. V kolika případech bylo zahájeno trestní stíhání příslušníků ÚOOZ a s jakým výsledkem? O jaké případy se jednalo?
  3. V kolika případech bylo prověřování příslušníků ÚOOZ odloženo? O jaké případy se jednalo?
  4. V kolika případech byl podnět na příslušníky ÚOOZ odevzdán do kázeňského řízení? O jaké případy se jednalo?
  5. V kolika případech byl podnět na příslušníky ÚOOZ uložen bez dalšího opatření? O jaké případy se jednalo?
  6. V kolika případech došlo k odejmutí prošetřování nebo prověřování takového podnětu Generální inspekci bezpečnostních sborů, z jakého důvodu a s jakým výsledkem? O jaké případy se jednalo?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE