Interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci dozoru státního zastupitelství nad činností ÚOOZ II

Vážená paní ministryně,

děkuji za předešlou odpověď na interpelaci, ale informace obsažená ve vaší odpovědi ze dne 23. září 2020 pod č. j. MSP-100/2020-ODKA-ORG/7 na moji písemnou interpelaci vyvolává další otázky. Jednak je s podivem poměrně nízký počet podnětů vůči Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, které byly řešeny vrchními státními zastupitelstvími, a současně je ze sdělených počtů zřejmá regionální nevyrovnanost vzhledem k územní působnosti VSZ v Praze a v Olomouci. Současně lze vnímat jako zásadní sdělení, že řešení podnětů vůči PČR je svěřeno státním zástupcům krajských státních zastupitelství, resp. Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Z těchto důvodů žádám o doplnění odpovědi ve vztahu k činnosti všech státních zastupitelství ve stejném rozsahu jako v původní interpelaci:

  1. Kolik podnětů vyřídila krajská státní zastupitelství, resp. Městské státní zastupitelství v Praze či jiná státní zastupitelství v posledních deseti letech na nezákonný postup příslušníků ÚOOZ?
  2. V kolika případech bylo zahájeno trestní stíhání příslušníků ÚOOZ a s jakým výsledkem? O jaké případy se jednalo?
  3. V kolika případech bylo prověřování příslušníků ÚOOZ odloženo? O jaké případy se jednalo?
  4. V kolika případech byl podnět na příslušníky ÚOOZ odevzdán do kázeňského řízení? O jaké případy se jednalo?
  5. V kolika případech byl podnět na příslušníky ÚOOZ uložen bez dalšího opatření? O jaké případy se jednalo?
  6. V kolika případech došlo k odejmutí prošetřování nebo prověřování takového podnětu Generální inspekci bezpečnostních sborů, z jakého důvodu a s jakým výsledkem? O jaké případy se jednalo?
  7. Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE