Interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci identifikace dezinformačních webů

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás v souvislosti se stále velmi aktuálním tématem dezinformačních webů, které je již několik let oprávněně středem pozornosti státních i nestátních aktérů. S tímto fenoménem samozřejmě souvisí, vedle procesu identifikace dezinformátorů, i spravedlnost postupu těch, kteří ostatní označují za dezinformátory, tak i těch, kteří se chtějí proti tomuto označování aktivně bránit.

Měla by podle Vás na státní úrovni existovat jednotná metodologie, podle které se určí, který web lze označit za dezinformační? Měl by v tomto případě stát sehrávat aktivní roli arbitra a určovat, co či koho už je možné takto označovat? Pokud ano, kdo by podle Vás měl metodologii připravovat a kdo rozhodovat o případném zařazení na seznam dezinformačních webů?

Spolupracuje ministerstvo spravedlnosti v této oblasti s nevládními subjekty, a pokud ano, o které subjekty se jedná? Pokud s nimi ministerstvo spravedlnosti nespolupracuje, jak byste charakterizovala vztah svého resortu k těmto nevládním subjektům (jako je např. Nelež)?

V České republice existují subjekty (např. Nelež), které na základě svého vyhodnocení označují některé weby za dezinformační a nabádají různé společnosti, aby tyto weby nebyly nadále podporovány formou inzerce a reklamy. Existuje nějaká forma obrany webů proti nařčení z šíření dezinformací? Pokud ano, jak přesně by měly weby, které se cítí být tímto konáním poškozené, v praxi postupovat? Lze to soudní cestou, nebo existují ještě další možnosti?

Jako příklad lze uvést aktivity subjektu Nelež (viz nelez.cz), který aktivně podniká kroky, které negativně ovlivňují činnost zpravodajských portálů jako např. EuroZprávy.cz, které označuje za dezinformační a tím doslova ohrožuje jejich další existenci, jelikož odklon inzerentů drtivě dopadá na příjmy tohoto zpravodajského portálu. Inzerce je totiž jediným příjmem zmíněné redakce EuroZprávy.cz.

Nedochází podle Vás dokonce k ohrožení svobody slova v případech, kdy jsou některé weby nespravedlivě zařazeny na různé seznamy dezinformačních webů, jelikož tím ztrácejí tolik potřebné inzerenty pro jejich další fungování a existenci? Zejména v uvedeném případě zpravodajského portálu Eurozprávy.cz, za kterým nestojí žádná velká finanční skupina, je takové označení při odklonu inzerentů de facto likvidační.

Je v nějakém přehledu (seznamu) dezinformačních webů zařazen portál EuroZprávy.cz?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE