Interpelace na předsedu vlády ve věci bezpečnostních prověrek zaměstnanců Úřadu vlády České republiky

Interpelace na předsedu vlády ve věci bezpečnostních prověrek zaměstnanců Úřadu vlády ČR.

V Praze dne 9. listopadu 2016

 

Vážený pane premiére,

 

obracím se na Vás ve věci bezpečnostních prověrek zaměstnanců Úřadu vlády České republiky. Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů a vzhledem k tomu, že zajišťuje mj. podporu činnosti Bezpečnostní rady státu a dalších neméně důležitých poradních a pracovních orgánů, je samozřejmě nutné dbát o to, aby všichni příslušní pracovníci Úřadu měli odpovídající stupně bezpečnostních prověrek.

 

Ačkoliv v minulosti nedošlo na Úřadu k podobným zjištěním a kauzám, jakých jsme mohli být a stále jsme svědky v souvislosti s neudělením bezpečnostních prověrek některým klíčovým zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky, kteří by z titulu své pozice takovými prověrkami měli nepochybně disponovat, domnívám se, že je přesto důležité se o to, zda je také na Úřadu vlády dostatečně zajištěn náležitý způsob nakládání s utajovanými informacemi, zajímat. Jelikož je veřejně deklarovanou vizí Úřadu transparentnost, profesionalita a otevřený úřad, který vykonává kvalitně své agendy a s péčí dobrého hospodáře spravuje svěřený majetek, chtěla bych se Vás touto cestou zeptat na následující otázky:

 

  1. Na jakých konkrétních pracovních pozicích na Úřadu vlády je podmínkou pro jejich výkon udělení bezpečnostní prověrky podle zákona o utajovaných informacích? Je možné zaslat seznam těchto pozic spolu se stupněm předepsané bezpečnostní prověrky?
  2. Mohl byste mi prosím zaslat kompletní seznam těch zaměstnanců Úřadu vlády, kteří disponují bezpečnostní prověrkou, a to včetně jejich systematického zařazení a stupně udělené bezpečnostní prověrky?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE.

PŘÍLOHU K ODPOVĚDI PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNTETE ZDE.