Interpelace na předsedu vlády ve věci dopadů směrnice EU o kontrole nabývání a držení zbraní na legální držitele zbraní v České republice

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci dopadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (dále jen „Směrnice“), která nabyla účinnosti 13. června 2017.

Dne 18. prosince 2017 schválila Vaše vláda Návrh programového prohlášení vlády České republiky a pověřila Vás jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami. Následně 8. ledna 2018 schválila Vaše vláda i finální verzi Programového prohlášení. V něm mimo jiné uvádíte, že: „Prosadíme legislativu, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní.“ A dále se v programovém prohlášení uvádí, že: „Budeme i nadále podporovat právo na vlastní ochranu a držení legálních zbraní.“ Bohužel jsem již nikde ve veřejném prostoru nezaznamenala Vaše osobní prohlášení a postoj ke zmíněné Směrnici, dalším návrhům EU směřujícím například k zákazu používání olova do střel a k poslaneckému návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, který byl v minulém volebním období 28. června 2017 schválen Poslaneckou sněmovnou P ČR, ke kterému následně nebylo Senátem 6. prosince 2017 přijato stanovisko.

Ráda bych se Vás v této souvislosti proto zeptala na následující dotazy:

1. Chystáte se implementovat Směrnici do právního řádu České republiky? Jakým přesně způsobem chcete zmírnit její dopady na legální držitelé zbraní v České republice?

2. Jak by podle Vás měla v budoucnu vypadat česká legislativa v oblasti legálního držení zbraní? Co konkrétně by měly obsahovat případné změny a jak konkrétně se zasadíte o jejich schválení?

3. Jak se stavíte k připravovanému návrhu EU směřující k zákazu používání olova do střel a proč?

4. Jakým přesně způsobem budete hájit práva majitelů zbraní, a to nejen v České republice, ale i na půdě orgánů EU?

5. Jaké kroky, vyjma podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie, jste doposud učinil a jaké se chystáte v budoucnu podniknout, abychom se vyhnuli negativním dopadům, které Směrnice přináší ve vztahu k právům legálních držitelů zbraní v České republice?

6. Kdo přesně zastupuje Českou republiku před Soudním dvorem Evropské unie při projednávání žaloby České republiky proti Směrnici?

7. Jaký je váš postoj na možnost zakotvení ústavního práva na vlastnictví zbraní občany ČR do našeho ústavního pořádku a proč? Podpořil byste poslanecký návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR tak jak byl předložen v minulém volebním období Poslanecké sněmovny?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE