Interpelace na předsedu vlády ve věci objasnění postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci objasnění postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

V pondělí 10. března 2019 byl u obce Medonosy zastaven řidič jiným, neoznačeným vozem, podle všeho soukromým, za použití zvláštního výstražného světla modré barvy. Řidič zastaveného vozidla si celý incident natáčel palubní kamerou a záznam poskytl Policii České republiky a následně se objevil v médiích. Na záznamu je patrné, že po vynuceném zastavení tzv. majáky modré barvy, které zpravidla používají vozidla s právem přednostní jízdy podle § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se osoba z tohoto vozu domáhala zaplacení pokuty na základě domnělého přestupku řidiče zastaveného vozidla a prokazovala se příslušností k Policii České republiky. Jelikož se vzniklá situace zdála řidiči zastaveného vozidla podivná, odmítl pokutu zaplatit a oznámil, že zavolá na tísňovou linku, aby si verifikoval příslušnost osoby k Policii České republiky. Na to tato osoba reagovala nasednutím do vozu s majáky a rychle opustila dané místo.

Následným šetřením se skutečně prokázalo, že se jednalo o příslušníka bezpečnostního sboru, přesněji o policistu zařazeného u Služby cizinecké policie PČR. Následující den bylo mluvčím policie sděleno, že bylo proti tomuto příslušníkovi zahájeno kázeňské řízení, protože se svým jednáním ve svém volnu dopustil přinejmenším přestupku. Podle některých médií se celou věcí začala zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů z důvodu podezření ze spáchání trestného činu příslušníka. Teprve tento měsíc se veřejnost dozvěděla, že zmíněný příslušník nebyl za své jednání potrestán ani kázeňsky, ani trestněprávně, protože Generální inspekce bezpečnostních sborů dospěla k závěru, že se trestný čin nestal a příslušník dobrovolně opustil bezpečnostní sbor.

Takový výklad, kdy nedošlo k potrestání pachatele, považuji přinejmenším za podivný a výsledek šetření za výsměch do tváří všem slušným občanům a zároveň za nebezpečný precedens. Ačkoliv neznám všechny podrobnosti, samozřejmě jen ty uveřejněné a dostupné z médií, nemohu se ubránit pocitu selhání činnosti vám podřízené Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zmíněné záběry palubní kamery a dostupné informace mě vedou k přesvědčení, že se příslušník ve svém volnu mohl dopustit trestného činu podvodu nebo dokonce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Je pro mě zarážející, že Generální inspekce bezpečnostních sborů došla k jinému závěru a chtěla bych znát důvody takového rozhodnutí. Objektivně totiž hrozí značné poškození pověsti bezpečnostních sborů a jejich prestiže, kterou se pracně snaží svou prací příslušníci docílit.

Ráda bych se Vás v této souvislosti proto zeptala na následující dotazy:

1. Jaký je Váš postoj k výše popsanému případu?

2. Souhlasíte s výsledkem šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů výše popsaného skutku dnes již bývalého příslušníka Policie České republiky?

3. Považujete za výsměch opuštění od jakéhokoliv potrestání zmíněného pachatele, který byl příslušníkem Policie České republiky? Pokud ano, jaké kroky jste doposud učinil a jaké se chystáte v budoucnu podniknout, aby došlo k nápravě a neopakování obdobné situace a poškozování dobré pověsti a prestiže bezpečnostních sborů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

                      

                                                                                    Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE