Interpelace na předsedu vlády ve věci potencionálního ohrožení schengenského prostoru

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás ve věci objasnění potencionálního ohrožení schengenského prostoru, které spočívá v podezření, že české velvyslanectví v Maroku v letech 2018 a 2019 udělovalo krátkodobá schengenská víza za úplatu.

Pokud by se podezření potvrdila, znamenalo by to nejen, že zastupiteský úřad v Rabatu neoprávněně vydával víza, ale zároveň že ohrozil všechny země schengenského prostoru, jelikož umožňoval neoprávněné vstupování do této zóny. Podnět k prošetření dění na české ambasádě v Rabatu dostal v minulosti i výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. Výbor však nedisponuje jinou informací, než že podezření prověřuje Policie České republiky. Pokud by se tato podezření potvrdila, jednalo by se přinejmenším o mezinárodní ostudu. Proto považuji za důležité, abyste tomuto podezření věnoval svou pozornost.

Podle dostupných informací z médií existuje nahrávka mezi bývalou konzulkou Janou Chaloupkovou, která byla odvolána k 15. prosinci 2019 ze své funkce a diplomatických služeb pro Českou republiku, a velvyslancem Viktorem Lorencem, který i nadále zastupuje naší diplomacii v Maroku. Na nahrávce má údajně být zaznamenáno, jak J. Chaloupková odmítla udělit několik pochybných žádostí o víza, která u ní urgoval velvyslanec Viktor Lorenc a obchodní přidělenec Jan Hladík. S informacemi o podivné praxi při vydávání schengenských víz na české ambasádě v Maroku se na české úřady obrátil i bývalý slovinský diplomat, někdejší velvyslanec v České republice Damjan Prelovšek, který hájí čest a potvrzuje důvěryhodnost paní Chaloupkové. Velvyslanec Lorenc se dále podle něj zapojil do aktivit skupin, které obchodují s krátkodobými, takzvanými schengenskými vízy, pro pobyt do 90 dnů.

Podle dostupných informací se v říjnu 2019 začala inspekce Ministerstva zahraničních věcí tímto podezřením zabývat. Ministerstvo k tomu následně vydalo 25. listopadu 2020 informaci, že vnitřní kontrola na zastupitelském úřadu v Rabatu neodhalila pochybení při vydávání víz. Přesto jsem v listopadu 2020 obdržela informaci, že se tímto případem i nadále zabývá Policie České republiky. Zároveň i někdejší velvyslanec Slovinska v České republice Damjan Prelovšek se závěrem šetření Ministerstva zahraničních věcí České republiky nesouhlasí a opakovaně nabízí součinnost Policii České republiky. Dle jeho slov neúspěšně a je připraven svou součinnost českým orgánům při vyšetřování i nadále nabízet.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy a požádala o součinnost i ministry Vaší vlády.

  1. Jaký je Váš názor a postoj k výše popsanému případu? Považujete případ za vážný s potencionálem poškodit Českou republiku v očích zahraničních partnerů?
  2. Co k případu může uvést člen Vaší vlády odpovědný za mezinárodní vztahy ministr Petříček?
  3. Proč byla, dnes již bývalá, konzulka v Rabatu paní Chaloupková odvolána z funkce?
  4. Řeší výše popsaný případ Policie České republiky? Pokud ano, jaký útvar tento případ vyšetřuje a v jaké je fázi? Jaký státní zástupce šetření Policie České republiky dozoruje?
  5. Na koho přesně se mají případní zájemci o poskytnutí informací souvisejících s případem obrátit?
  6. Je Vám, případně i dalším ministrům, známo svědectví bývalého slovinského diplomata a někdejšího velvyslance v České republice Damjana Prelovšeka?
  7. Může se nějakým způsobem paní bývalá konzulka ohradit proti provedenému auditu Ministerstva zahraničních věcí na zastupitelském úřadě v Rabatu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY VLÁDY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE