Jana Černochová: Regulace legální držby zbraní v reakci na tragické události by znamenala další oslabení naší bezpečnosti

V souvislosti s opakovanými vražednými útoky cílenými na oběti z řad civilistů v Německu a v jiných evropských státech se ozývají stále více posilující hlasy, které volají po tvrdší regulaci legální držby zbraní. Tyto tragické události, jejichž oběťmi jsou nevinní lidé, jsou tak falešně zneužívány jako podpůrná záminka pro přijetí restriktivní evropské zbraňové směrnice, jež je v současnosti projednávána na půdě Evropského parlamentu.

Podobně, jako k tomuto účelu byly zneužity teroristické útoky v Paříži, Bruselu a jiných městech, děje se tak i v těchto dnech v souvislosti s násilnostmi v Německu. Bez ohledu na to, čím jsou tyto činy motivovány, je třeba volání po přísnější regulaci legální držby zbraní jednoznačně odmítnout. Právě tyto útoky potvrzují, že takové činy jsou páchány se zbraněmi nabytými a drženými nelegálně! Právě tyto útoky potvrzují, že naopak přítomnost ozbrojeného legálního majitele zbraně by třeba přispěla k tomu, aby civilních obětí bylo méně. Důsledkem tragických událostí nesmí být další oslabování naší společnosti, její odzbrojení a snížení bezpečnosti nás všech. Paradoxně by to vedlo k ještě většímu nárůstu nelegálního trhu se zbraněmi a k oslabení kontroly zbraní ze strany státu.

 

Mgr. Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
starostka
expert pro obranu