Jana Černochová: Tvrdší regulace legálního držení zbraní je nesmyslným narušením práv slušných a svobodných občanů

V reakci na aktuální a velmi naléhavou otázku regulace legálního držení zbraní, o které usiluje Evropská komise, jsme dnes s předsedou výboru pro bezpečnost PS PČR uspořádali na půdě Poslanecké sněmovny seminář pod názvem „Omezování držení zbraní“.

Na něj byli pozváni jak zástupci jednotlivých politických stran, tak zástupci ministerstev vnitra a zemědělství a celá škála občanských sdružení, odborníků a institucí. Tím, kdo na této akci bohužel však i přes naše pozvání chyběl, byli paradoxně zástupci Evropské komise.
 
Závěr dnešního semináře je jednoznačný a potvrzuje absurditu navrhované evropské směrnice. Jakákoliv tvrdší regulace legálního držení zbraní je nesmyslným narušením práv slušných a svobodných občanů, kteří respektují stávající a funkční legislativu, nepovede ke zvýšení bezpečnosti a v žádném případě nebude znamenat snížení rizika teroristických útoků. Mnohá vystoupení jednotlivých řečníků potvrdila, že právní rámec legálního držení zbraní v České republice je nastaven zcela racionálním a přiměřeným způsobem a mohl by být vzorem pro ostatní státy. Je také zcela zřejmé, že navrhovaná regulace by měla fatální důsledky ve vztahu k poslání takových institucí, jakou je například Vojenský historický ústav, neboť by hrozilo riziko znehodnocení a destrukce historicky a technicky velice vzácných zbraní, které jsou součástí jeho depozitáře.
Jsem i nadále přesvědčena, že vlna odporu, kterou návrh Evropské komise vyvolal, je na místě a jsem připravena i nadále činit všechny legální kroky proti tomu, aby tato norma vstoupila v platnost. Ztotožňuji se s citací George Masona, jež zazněla v jednom z dnešních vystoupení a která říká, že „Odzbrojit lidi je nejlepší a neúčinnější cesta, jak je zotročit“.