Jana Černochová v pořadu Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byla první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

Celý rozhovor s Janou Černochovou můžete zhlédnout na ČT24.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Bezpečnost v sítích nové generace. Česko se připravuje na zvedení mobilní 5G sítě. Revoluční změnu v informačním světě. Vstupuje do něj nejen byznys, ale také tvrdá politika. Kdo bude chránit čí zájmy a jak je na tom Česko s celkovou obranou armádní zakázky, se rok od roku protahují. Neblíží se další fiasko? Začíná Interview ČT24 s poslankyní ODS Janou Černochovou. Děkuju za to, že jste přišla. Hezký podvečer. 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Děkuji za pozvání. Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
V Česku se právě v těchto dnech koná na nejvyšší úrovni debata o bezpečnosti a zavádění 5G síti. Je to věc strategického významu, má být podle vás z ní dopředu někdo vyloučen? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Určitě jsem ráda, že se ta konference koná. Jsem ráda, že se koná v České republice, že byla Česká republika iniciátorem té konference, protože i já mám pocit, že v rámci Evropské unie je to téma, které je trošku, ať už tabuizované anebo nedostatečně komunikované. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to je dobré.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Proč máte ten pocit, paní poslankyně

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Tak nepamatuji si, že by ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Teď se jenom ptám na to, z jaké úrovně by ta debata měla vycházet? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Nemyslím si, že je na dostatečné úrovni tato záležitost právě v rámci Evropské unie, zemí Evropské unie komunikována tak, že každá země vlastně ty věci řeší po svém, což samozřejmě umožňuje volný trh. Na druhou stranu, pokud jsme i součástí nějakého společenství, jako je třeba společenství severoatlantické smlouvy, tak bychom na některé věci a k některým otázkám měli přistupovat shodně. A to je zároveň odpověď na tu vaši původní otázku, jestli si myslím, že je v pořádku, že některé země, konkrétně Čína a Rusko nebyly přizvány...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Myslíte si, že tím dáváme jasně najevo, kdo se má na budování 5G sítě minimálně v Česku podílet a kdo ne? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že tuto spekulaci odmítlo i ministerstvo zahraničních věcí i pan premiér Babiš. Myslím si, že ten důvod toho složení je jasný. Jsme součástí nějakého spojenectví. Jsme součástí nějaké aliance a tato aliance, ať už teda hovořím o Evropské unii nebo o NATO, tak by se měla o těchto záležitostech domlouvat především. Nad rámec těchto zemí byly přizváni, jestli se nepletu, Japonsko, Izrael, Singapur a země, které tou technologickou vyspělostí mohou do té debaty něco pozitivního přinést.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Vláda zdůrazňuje, že se jedná o strategický a bezpečnostní význam kolem celého budování téhle sítě. Vy jakožto opozice v tomhle ohledu vládu podporujete a vnímáte, že bude chránit bezpečnostní zájmy dostatečně? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Určitě stejně opozici i koalici znepokojily ty nálezy, které vlastně v souvislosti i se společností Huawei před nějakými 3, 4 měsíci diskutoval NÚKIB. Nejsem součástí vládní koalice, takže nevím, do jakých podrobností to řešili na vládě, případně na bezpečnostní radě státu, ale každopádně i ty informace, které jsme měli jako členové výboru pro bezpečnost nebo výboru pro obranu, tak pro mě byly dostatečné. Takže já to jako nějakou hrozbu vnímám a samozřejmě v tomto ohledu si myslím, že není vhodné vymezovat se, kdo je koalice a kdo je opozice, protože jde o bezpečnost. A pokud jde o bezpečnost, tak já jsem vždycky zastáncem toho, aby tady šla politika stranou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Takže tady současná vláda vaši důvěru má? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Ano, v této otázce stoprocentně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Ano, poslechněme si, co k tomu dnes právě řekl premiér Andrej Babiš.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/:
Česká republika je vlastně lídr a je potřeba si uvědomovat ty rizika, které z toho vyplývají a je důležité, aby Evropa se s tím zabývala, ale zatím ta odezva není úplně adekvátní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
V také máte, dejme tomu, pocit anebo poznatky o tom, že by Česko bylo v tomto ohledu lídr bez ohledu třeba na konání samotné konference, anebo, že by se Česko mohlo stát lídrem v téhle otázce? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Bohužel nejsme lídr. Myslím si, že třeba, i když beru země bývalého východního bloku, tak některé z pobaltských zemí, jako je Estonsko, jsou v těchto technologiích mnohem dál. Na druhou stranu Česká republika v tomto ohledu určitě má schopné lidi, má i vlastně institucionálně všechny předpoklady k tomu, abychom se nějakým lídrem nebo někým z těch významnějších hráčů stát mohli. Takže pokud tuto ambici pan premiér má, tak já mu držím palce a myslím si, že to je cesta správným směrem, ale rozhodně v tuto chvíli lídrem bohužel nejsme.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Držení palců z řad ODS pro premiéra Babiše, to je velmi výjimečná událost, dalo by se říci. 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Jak říkám, v otázkách bezpečnosti a obrany bychom si neměli hrát na politiku, kdo je opozice, kdo je koalice, ale máme mít všichni stejný zájem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Na jakém základě si myslíte, že by tahle strategická informační infrastruktura měla stát? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Teď myslíte 5G?

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Ano. 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Určitě, jestli se nemýlím, tak pan premiér Babiš řekl, že zhruba do konce roku 2020 bude výběrové řízení, jednak tedy na ty operátory, jestli tady vznikne nějaký další subjekt, který se bude moci toho výběrového řízení zúčastnit, to já nevím, tak podrobné informace nemám. Ale každopádně jsem toho názoru, že tyto věci by měl mít pod dohledem stát, protože ono se nejedná pouze o mobilní telefony. Ono se jedná i o záležitosti, které souvisí s takzvanou kritickou infrastrukturou, a tam samozřejmě je v našem velkém zájmu, aby to, co je uvnitř v těch technologiích, tak bylo chráněno a nemohlo se k některým datům dostat prostě někdo, kdo není náš spojenec.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Když přišlo varování Národního bezpečnostního úřadu pro kybernetiku a informační bezpečnost, tak to všechno spustilo polemiku o tom, zdali se rizika spojená právě s čínskými technologiemi, ať to tedy zazní nahlas, týkají pouze sítí či samostatných výrobků. Nevznikla přehnaná panika, jestli si lidé mají pořizovat mobilní telefony těchto výrobců? Vy v tom máte jasno? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Já myslím, že v tuto chvíli probíhá i nějaký audit, který by měl přesně alespoň podle slov pana premiéra říct, kde ta rizika mohou být, když to skutečně beru jako laik, jsem laik, tak já to riziko spíše vidím v těch technologiích, když to řeknu zjednodušeně, než v těch přístrojích.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Šéf firmy Huawei v Česku už několikrát v minulosti zopakoval, že by s čínským režimem nikdy nespolupracoval, že nikdy nedostal jako manažer žádný příkaz, žádnou žádost o to, aby třeba nějakým způsobem sdílel informace. Tato firma se cítí být v České republice minimálně diskriminována. Myslíte si, že to všechno má nějaký jiný než obchodní rozměr, i třeba tedy ten politický? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
V tom případě by to mělo politický rozměr nejenom v České republice, ale i v jiných zemích na světě, protože je to celá řada i jiných evropských zemí, i mimoevropských zemí, tuším Austrálie, které k těmto jejich technologiím přistoupily stejným způsobem jako Česká republika. A když jsem zmiňovala na začátku našeho rozhovoru právě tu Evropskou unii, tak tady bych skutečně i očekávala na půdě Evropské unie nějakou širší debatu mezi těmi jednotlivými členskými státy o tom, co teda považujeme za riziko a co už riziko není, protože jsem také zaznamenala, tuším, že to byl francouzský zástupce, který právě řekl, že rozhodně tato konference neznamená to, že by v závěru této konference jeden z těch pražských principů mělo být to, že společnost Huawei se nebude smět v budoucnu účastnit vůbec ničeho.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Ono by to také mohlo mít celé jistý arbitrážní rozměr, pakliže by to třeba zasahovalo do té obchodní roviny, na to by si Česká republika měla dávat pozor? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Určitě, už jenom kvůli těm zkušenostem z jiných sporů, které Česká republika někdy vyhrála, někdy prohrála. Ale já bych si skutečně s těmi závěry počkala. Ta konference ještě bude, jestli se nemýlím, zítra. Předpokládám, že budou nějaké veřejně dostupné závěry. Hovoří o tom, že by vlastně to měli shrnout do nějakých principů, které by právě měly být doporučeny všem těm zemím. Takže myslím si, že tohle bude potom zajímavé téma k dalším rozhovorům, až budeme znát to, na čem se ty země shodly.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Ještě další poznámka, prezident Miloš Zeman se v Číně společnosti Huawei zastal. Vy si dokážete představit, jaké můžou být jeho motivy? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Mě to nepřekvapuje. Byl vlastně už i v pozici, když byl v České republice, tak byl velkým zastáncem této společnosti a naopak velkým kritikem a kritikem, který používal velmi silná slova na adresu ředitele NÚKIB nebo ředitele Bezpečnostní informační služby. Takže vlastně pro mě to není žádné překvapení. Naopak bych byla překvapená, kdyby pan prezident v Číně společnost Huawei a jeho podporu této společnosti nezmínil.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Jsou tu také Spojené státy, které velmi nahlas a otevřeně varují právě před využíváním technologií z Číny. Může to být předkládáno někdy jako jistý boj o vliv mocností a tady si myslíte, že se Česká republika musí jasně rozhodnout a vymezit, kde bude stát, anebo si nemyslíte, že za tím je až takovýto rozměr? Ale sama jste říkala, že by možná i Česká republika a zbylé země Evropské unie nebo Severoatlantické aliance měly postupovat společně? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že se Česká republika před 20 lety, v březnu to bylo 20 let, rozhodla, na které straně bude stát. A stojíme na straně Severoatlantické aliance a samozřejmě i v těch otázkách bezpečnosti a obrany spoléháme jeden na druhého a pokud na sebe spoléháme, musíme si důvěřovat. A pokud si máme důvěřovat, tak si musíme i určit technologie, se kterými budeme pracovat, mezi kterými budeme i vzájemně komunikovat, protože, pokud by tomu tak nebylo, tak tady samozřejmě může být nějaký prostor pro to, aby některé informace, které nestojíme o to, aby unikly, tak aby se dostaly do nesprávných rukou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
To znamená, v téhle globalizované společnosti si myslíte, že i, dejme tomu, skrze technologie se ty, když to řeknu, dva světy mají oddělit? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Já si nemyslím, že se musí oddělovat zcela. Jak jsem říkala, rozdělujme technologie a rozdělujme příslušenství. A myslím si, že pokud i právě lídři těch evropských zemí usoudí, že některé produkty právě, které nazývám tím zjednodušeným názvem příslušenství, tak ničemu nevadí, tak v tomto ohledu si myslím, že žádné omezení pro tuto společnost být nemusí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Obranné bezpečnostní zakázky, to je samozřejmě také téma pro českou armádu a českou obranu. Dlouhodobě se diskutuje o tom, kolik investovat do obrany. V posledních letech ten tlak opozice mířil hodně k tomu, aby Česko dodržovalo svůj závazek vůči NATO. Do toho ale vláda říká: my přeci přidáváme rok od roku o něco více, i když se nám nedaří dokončovat některé tendry. Zároveň je vidět, že vláda nemá na vyhazování. Některé strany přicházejí s tím, že říkají: je vůbec nutné jaksi investovat 2 % HDP. Naposledy to byli Piráti. S jakými pocity pozorujete ten vývoj téhle debaty? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Svoboda, bezpečnost není zadarmo. Jsou to hodnoty, které pro naši zemi ne vždycky byly něčím automatickým, přirozeným byly, ale nebyly automatickým. Prožili jsme si v tom dvacátém století několik konfliktů, jejichž jsme byli i součástí. A myslím si, že každý člověk, který se alespoň trošku věnuje té historii a nemusí se věnovat vůbec vojenské historii, jenom prostě historii naší země, tak přece musí vědět, že musíme vynakládat něco, co bude z hlediska stability té země, tak, co se nám vrátí. A tím něčím je obrana, bezpečnost, dobře vybavené, vybavená armáda, dobře vybavení policisté, stejně tak u té armády je to o těch technologiích. Není to jenom o tom, abychom měli 25 tisíc vojáků. Jsem ráda, že se nám daří v náborech, ale je to i o tom, abychom tu armádu měli modernizovanou, aby skutečně ten deficit z těch minulých let a tady zase i musím říct, že bohužel to byly některé vlády, ve kterých byla i Občanská demokratická strana jejich součástí, tak trošku na tu obranu a bezpečnost hřešily, protože jsme se stali součástí Severoatlantické aliance a říkali jsme si: on to možná někdo vyřeší za nás. Nevyřeší to nikdo za nás. To bezpečnostní prostředí se zhoršilo, proměnilo a skutečně v době, kdy ekonomika byla nahoře, byla ekonomická konjunktura, tak speciálně za vlády pana ministra Stropnického se promarnilo strašně moc času pro to, aby se ten akviziční proces spustil. A já si velmi vážím toho, že za pana ministra Metnara se ty procesy začínají spouštět a že snad on je po dlouhé době tím ministrem, který bude mít odvahu ty projekty spustit, podepsat se pod ně. Nebude na konci svého volebního období říkat: já jsem ten nejdéle sloužící ministr obrany, ale na druhou stranu bude přehazovat, jak říkal v mašličkách pan ministr obrany Stropnický, něco k podpisu, miliardové tendry na svého nástupce. Věřím, že se tohoto od pana ministra Metnara nedočkáme, že on ty věci doprocesuje a že se armáda konečně dočká ať už BVP, nebo MADR, nebo vrtulníků, všech těch projektů, které v tom...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
K tomu se dostaneme ještě detailněji. Já jsem se chtěla zeptat i na to z toho strategického pohledu, sama říkáte, že jasný a jistý posun se tady možná chystá za současného vedení ministerstva. Je stále takovým problémem, že tedy nedodržujeme ten 2% závazek, když můžeme pozorovat, že vláda nemá na vyhazování, že se možná před námi rýsují i větší hrozby, hrozby sociálního, hrozby klimatické, bude možná i potřeba těchto investic být přizpůsobována těmto hrozbám, přemýšlela jste o tom takto někdy? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Přemýšlela a je to takové to celospolečenské dilema, které tady už panuje po staletí zbraně versus máslo. To máslo, teď nemyslím jenom, že se tady diskutovalo před rokem o nějakých cenách másla, ale když to zobecním, tak samozřejmě i naše vlády byly pod hrozným tlakem. Přeci nemůžete sahat do sociální oblasti, přeci nemůžete sahat do školství, nemůžete sahat do zdravotnictví. Musíte, když budete někde řezat a někde krátit peníze, bude to vždycky v obraně. Já si myslím, že jsme se z toho snad všichni poučili a že tady je jedinečná politická vůle a shoda, že bychom skutečně na té armádě šetřit neměli. A vy jste říkala, že těch, pan Špidla říkal: zdroje jsou. Já si myslím, že jsou a zdroje jsou například v tom, že pro mě nepochopitelně tato vláda rozhodla o bezplatném jízdném. Celá řada seniorů mimochodem nám poslancům psala, že oni žádné bezplatné jízdné nechtějí, že by vláda měla mít úplně jiné priority. A víte, kolik utratíme za bezplatné jízdné? 6 miliard korun. A 6 miliard korun je desetina rozpočtu resortu ministerstva obrany. Takže za to by se mohly nakoupit technologie, které zase Českou republiku, z ní udělají nejenom spolehlivějšího spojence, ale hlavně i z hlediska, tady třeba i se mně líbí ten trend, který razí současný pan ministr, že chceme do toho zapojit náš průmysl, že třeba do těch BVP by 40 % mělo se odehrávat u nás doma. Vždyť tady si i vytváříme tím nějaký podíl pak zpátky na těch finančních prostředcích, které do toho vynaložíme. Nejenomže dáváme lidem, budeme dávat lidem práci, ale budeme z toho mít i ten následný profit. Takže tohle si myslím, že je správná cesta a vždycky určitě se dá polemizovat o tom, do čeho by se ty finanční prostředky měly dávat víc a do čeho míň, ale přeci bezpečnost a svoboda a hodnoty, které jsme si tady vybojovali, tak opravdu nejsou zadarmo a zadarmo nebudou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Když zmiňujeme tendr, jeden z těch tendrů na obrněné transportéry. Tak ten u vás nevzbuzuje žádné pochybnosti poté, co vyšlo najevo, že armáda po tom úvodním jaksi testování 4 výrobců předložila nakonec specifikaci, která možná a dá se jaksi podle těch technických parametrů vyčíst, by mohla jaksi vyhovovat jenom jednomu zájemci. Tento tendr, o kterém právě hovořím, má vaši absolutní důvěru ten jeho průběh? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
My jako poslanci nemáme přesné informace o tom, jak ten tendr, který teprve začal probíhat, tak máme samozřejmě nějaké informace jednak z médií, jednak i z resortu. Podrobnější informace dostaneme na zasedání výboru pro obranu 13., 14. května, kdy budeme v Hranicích na Moravě a kde si pro nás i armáda, pan generál Opata chystá prezentaci právě těch specifikací, kde právě se dozvíme, co bylo v těch základních specifikacích, kam se to případně posunulo teď nějakými úpravami a proč. Ale když to řeknu hodně obecně, mně jako političce nepřísluší posuzovat to, jakou specifikaci ta armáda chce. Já tomu nerozumím. Já nejsem technik. Já nevím, jestli prostě mají být motory výkonné takto nebo jinak. Já jako politik mám dbát na to, aby ten proces byl transparentní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Promiňte, když se ho zúčastní i samotný generál Opata, tedy náčelník generálního štábu, tak to má jaksi, dejme tomu, alespoň po té technické stránce i nějakou větší záruku, že armáda skutečně požaduje to, o co žádá ministerstvo obrany? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Vždycky se ta specifikace nejprve rodí v té armádě mezi těmi vojáky. A vlastně ve chvíli, kdy ta armáda určí tu specifikaci, tak pak na základě té specifikace se připraví ten tendr. Tady se ještě v tuhle chvíli dokonce hledá i advokátní kancelář, která bude pak procesovat celé to výběrové řízení, takže jsme skutečně na úplném začátku. Myslím si dokonce, že...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Myslíte, že je nutné, když já si vzpomínám, že jsem se zajímala právě o externí náklady ministerstev, tak, aby třeba právní služby jaksi nebyly nadfinancovány. Česká administrativa vládní stále nemá takové experty, aby něco takového dokázala posoudit? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Já myslím, že bohužel na ministerstvu obrany, byť se o to snažili všichni ministři, tak se ty experty nepodařilo zaplatit, nepodařilo se je sehnat. Ta situace celkově na tom trhu práce s odborníky tohoto typu je problematická. Proto třeba i v několika rozhovorech jsem říkala, že pro mě by snadnějším řešením byl úřad pro vyzbrojování, kde by přece jenom ten ředitel toho úřadu měl mnohem více možností ty lidi ocenit, mohli by být i nějakým způsobem motivováni třeba na těch kontraktech, když se uzavřou, když je nikdo nezpochybní, když nebudou ležet 3 roky na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Ale tady k tomuhle tomu tendru. Já si myslím, že my jako politici bychom měli dohlížet na to, aby ten proces byl správný, aby nikdo nebyl poškozen z těch společností, aby nikdo nebyl neoprávněně vyloučen. Ale v tuhle chvíli, kdy vlastně i členové té komise, která se teprve v té své práci rozbíhá, jsou vázáni mlčenlivostí, tak já zase nemůžu za nimi přijít a říct: řekněte mi, jaká specifikace byla tady a kam se to změnilo. My se zatím můžeme o tom bavit na úrovni armády, což budeme jako členové výboru pro obranu dělat za dva týdny, a můžeme mít nějaké obecnější informace od pana ministra. Ve chvíli, kdy bude dosoutěženo, tak samozřejmě, že se budeme snažit proniknout do té hloubky, abychom řekli: skutečně je to čisté, nedošlo tady k žádnému porušení ani zákona a můžeme říct, že ten proces byl transparentní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Jak složité je podle vás tedy posoudit, co je v tom zbrojařství nejvhodnější vůbec, když vidíme, že trh nabízí mnoho variant a trendy se velmi rychle mění. Kritizovala jste předchůdce současného ministra obrany, nechci zabíhat do detailů, ale rozhodně asi uznáte, že s armádními zakázkami měli problémy i ministři těch předchozích vlád včetně ministrů ODS

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Stoprocentně, ale když bych teda to zase zjednodušila, tak bych řekla: sice měli problémy, ale aspoň něco nakoupili, kdežto pan ministr obrany...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
/Souzvuk hlasů/ podmínek. 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Ano, ale pan ministr obrany například šel do soudního sporu s Českou zbrojovkou, který ministerstvo v tuto chvíli prohrálo. A já se ptám - bude někdo žádat náhradu škody po panu ministrovi Stropnickém, že šel do soudního sporu, který na výboru pro obranu byl snad desetkrát diskutován, několik interpelací ode mne, od jeho koaličních poslanců, protože jsme měli pochybnosti. Pan ministr tehdejší Stropnický si trval na svém, šel do soudního sporu se zbrojovkou a nyní ministerstvo prohrálo. A zbrojovka bude moci v dalším sousedním řízení žádat desítky milionů náhrady škod. Zaplatí to pan ministr Stropnický? To jsou jako věci, které zase na druhou stranu se za našich ministrů neděly, protože, ano, paní Parkanová v kauze CASA má 10 let prostě ze života peklo, protože chodí k soudům vysvětlovat, jak to bylo s výběrovým řízením, na druhou stranu ty letouny jsou, ty letouny létají, ty letouny jsou využívány nejenom Armádou České republiky, ale i vládou České republiky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Nechtěla jsem se k tomu vracet, ale je tady taky pan Barták a pan Smrž, je tady také... 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Ano, stoprocentně s vámi souhlasím, že nebylo všechno úplně čisté.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Proto se ptám i na to, jak složité si myslíte, že vůbec je se v tom prostředí i pohybovat férově a transparentně? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Složité to určitě je, na druhou stranu si myslím, že když si někdo jde sednout do pozice ministra obrany, tak by neměl být ministr sebeobrany, ale měl by skutečně mít odvahu na to dělat i některá nepopulární rozhodnutí a hlavně by měl mít v ruce tu tužku, kterou se bude pod ty věci podepisovat a nebude alibisticky říkat: já jsem vám to tady nechal v mašličkách, paní Šlechtová, podepište to vy za mě, teď jste ministryní vy. To se mi nelíbí, to mi přijde zbabělé.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Teď si myslíte, že se jaksi nemůže odehrát nějaký takový podobný scénář, že tento armádní tendr by mohl mít špatný konec, nemáte žádné takové indicie? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Kromě těch článků, které samozřejmě si myslím, že vždycky, když bude se jednat o tendr, který je v takovýchto řádech miliard, tady je to, myslím, 52, 53 miliard, takže skutečně obrovské finanční prostředky, tak vždycky kolem něj budou spekulace. Ale na druhou stranu si myslím, že zase je skutečně zapotřebí, aby tohle to si ten ministr obrany uměl vykomunikovat a začal komunikovat už v tom počátku, aby vlastně on třeba prostřednictvím nějakých dílčích tiskových konferencí dával veřejnosti ty informace a k tomuto já pana ministra vyzvu, o toto ho požádám, protože si myslím, že skutečně v tuto chvíli jsou na začátku a není třeba se pouštět do nějakých spekulací, jak to dopadne za rok nebo za dva. Jestli se nepletu, tak by někdy v září měla být podepsána vlastně ta smlouva, to čerpání bude dlouhodobé, protože skutečně ty finanční prostředky nebudou pouze čerpány z jednoho rozpočtu, ale myslím, že to je 4 až 5 let.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Když se bavíme o obhajobě těchto investic, kdy si myslíte, že prakticky chybí armádě využití třeba právě obrněných transportérů? 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že tato takzvaná BVP, že chybí určitě České republice, ale můžou samozřejmě být i použity v těch zahraničních operacích, ve kterých Česká republika je účastná, takže tady si myslím, že to využití naší armádou je skutečně široké. A v žádném případě by česká armáda neměla přijít o tuto schopnost. Měli bychom skutečně ty, těch 210 bojových vozidel pěchoty mít a využití pro ně se stoprocentně najde. Ono nebudou všechna stejná, některá budou velitelská, některá budou štábní, některá budou průzkumná. Tam skutečně i ty podspecifikace těch jednotlivých vozů pro to, aby měly to širší využití, tak ta je také dána v těch specifikacích a určitě ještě na tohle to přijde někdy řada v nějakých dalších rozhovorech a detailnějších pojednání o tom, až budeme mít ty podrobnější informace od ministra.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Paní poslankyně, já vám děkuju za tenhle rozhovor, za to, že jste přišla do Interview ČT24. 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Uteklo to strašně rychle. Já děkuju. Díky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
Děkuji vám a na shledanou. 

Jana ČERNOCHOVÁ, předsedkyně obranného výboru a členka bezpečnostního výboru PS PČR /ODS/:
Na shledanou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 
A za malou chvíli začínají Události, tak se podívejte i na ně a hezký večer.