Jednotná zahraniční politika a národní bezpečnost

Představení programových priorit. Vystoupení první místopředsedkyně poslaneckého klubu a expertky pro obranu Jany Černochové.

Vážené dámy a pánové,
 
20. dubna tomu bylo 72 let, kdy vstoupila americká vojska na české území a osvobodila Aš. A dnes je tomu přesně 72 let, kdy Rudá armáda osvobodila Opavu. Až do května si budeme připomínat podobná výročí každý den a i na naší generaci záleží, aby se jejich odkaz nevytratil. Je důležité si připomínat dobu, kdy na našem území probíhaly válečné operace, dobu, kdy v naší oblasti vládnul nacismus a připravoval půdu pro nástup komunismu, dobu zla, kdy se ale i rodilo hrdinství, které si připomínáme dodnes. V červnu oslavíme 75 let od hrdinné operace Čechoslováků s názvem Anthropoid a jako starostka dvojky, na jejímž území se nachází památný kostel sv. Cyrila a Metoděje, vás na tuto oslavu co nejsrdečněji zvu.
 
Od pádu komunismu je Česká republika bezpečnostně ukotvena nejlépe ve své historii. Užíváme si bezpečí i přesto, že cítíme, že se někde možná rodí bouře. Od 11. září 2001 jsme svědky vzestupu terorismu, rozpadu alespoň jakéhosi pomyslného řádu v pásu od Severní Afriky po Afghánistán, migrační vlny a vzestup Ruska i Číny a relativní oslabení Západu. Měli bychom si vážit toho, co máme a pracovat na udržení. Nesmíme se děsit každého vrznutí vrátek, ale musíme být připraveni na to, že bouře může dorazit i k nám, nebo že můžeme být požádáni spojenci o významnější pomoc. A právě k udržitelnosti a připravenosti směřuje náš program ODS v oblasti obrany a bezpečnosti.
 
Nový americký prezident a jeho ministři několikrát zopakovali, že do konce roku mají spojenci přijít s plánem, jak dosáhnout výdajů 2 % HDP na obranu. ODS tento plán, na rozdíl od Ministerstva obrany a vlády, má. Mimochodem, podle státního závěrečného účtu za rok 2016 se výdaje na obranu propadly na 0,97 % HDP. ODS svůj plán na navýšení výdajů již navrhla, ale je otázkou, jestli bude v Parlamentu schválen. Každopádně říkáme: každý rok o 0,2 % HDP na obranu více a nejpozději do šesti let budeme plnit 2 procenta.
 
Ale nejde jenom o vyšší výdaje na obranu. Tyto peníze je nutné i smysluplně vydávat na modernizaci našich ozbrojených sil. Ministr Stropnický nám všem za poslední více než tři roky ukázal, jak se to nemá dělat. Musíme se poučit. Pro strategické zakázky obnovíme Národní úřad pro vyzbrojování, který bude sloužit nejenom ozbrojeným silám, ale i bezpečnostním sborům. Jeden z jeho úkolů bude úzká spolupráce s domácím obranným a bezpečnostním průmyslem na zajištění bezpečnosti a dodávek pro případy krize. Musíme být připraveni, což dnes bohužel nejsme. Zjednodušíme také zadávání veřejných zakázek – existuje mnoho bariér, které se dají odstranit i bez změny zákonů.
 
Naší prioritou je jednotlivec – voják, policista, hasič, záchranář. Každý z nich musí mít adekvátní výzbroj, výstroj a výcvik. U toho je nutné začít. Nacházíme se ve špatné demografické situaci. I díky novelám zákonů připraveným již za Alexandra Vondry probíhá relativně dobře doplňování armády. Ale bazén rekrutů se brzy začne vyčerpávat. Policie je na tom mnohem hůř. Proto vytvoříme společnou databázi zájemců o službu v ozbrojených silách i bezpečnostních sborech. Prosadíme úzkou spolupráci náborářů ve všech sborech a než někoho odmítneme, musíme si být jisti, že skutečně nemůže sloužit v žádné složce.
 
Uvědomujeme si, že bez náležitě ohodnocených a vybavených policistů, hasičů a záchranářů se naše vnitřní bezpečnost začne rozkládat. Musíme jim práci ulehčovat a ne ztěžovat a házet jim klacky pod nohy. To se týká například výkonu služby. Napodobme úspěšnou Broken windows theory, která napomohla snížit především drobnou kriminalitu v New Yorku. Policisté musí vědět, že za trestání i těch nejdrobnějších přečinů nebudou popotahováni, že se jim dostane podpory a ocenění. Drobné přečiny totiž přerůstají ve zločiny. Policisty chceme nejenom "náborovat", ale ty zkušené musíme ve sboru stabilizovat. Pro tyto policisty nově navrhujeme stabilizační příplatek k platu.
 
Pro obranu a bezpečnost každého státu je klíčový občan. Bez jeho ochoty chránit svou zemi v případě krize, nebude naše bezpečnost zajištěna nikdy. Proto budeme dále podporovat posilování aktivní zálohy, která je nejpřipravenější složkou pro posílení naší armády: Stejně tak se zasadíme o zlepšení podmínek dobrovolných hasičů.
 
Neplánujeme zavádět základní vojenskou službu a už vůbec armádu nevidíme jako převýchovnou instituci, od toho je rodina a škola. Vojenská základní služba není v tuto chvíli zapotřebí, primární je posílit profesionální síly, připravit zálohy a zajistit, aby občané věděli, co mají v případě krize dělat. Nabídneme proto občanům dobrovolná školení pro krizové situace a poskytování první pomoci. Zavedeme kurzy pro studenty vyšších ročníků středních škol, aby si osvojili základní návyky pro chování v případě krizí.
 
Nechceme z České republiky dělat Divoký Západ, ale je nutné bránit se snahám o odzbrojení svobodných občanů. Odzbrojení zákona dbalých občanů opravdu větší bezpečí nikomu nepřinese. Terorista si zbraň neopatří legálně na svůj zbrojní průkaz. Proto uděláme vše proto, abychom zabránili aplikaci evropské odzbrojovací směrnice.
 
Začala jsem vzpomínkou na 2. světovou válku. Často dnes slýcháme temné předpovědi jako vystřižené z doby předválečné. Přesto, že se nám daří dobře, vyplouvá na povrch strach. Úkolem nás politiků ovšem není šířit strach a paniku. Máme zodpovědnost za připravenost naší země a našich občanů na to špatné, ale zároveň nesmíme podléhat obavám. Musíme vést a přesvědčit občany, že máme věci pod kontrolou. Doba, ve které žijeme, sebou nese mnoho příležitostí a mnoho dobrého. Važme si toho.
 
Buďme připraveni a mějme vůli naše hodnoty spolu se spojenci bránit kdekoli, i daleko za našimi hranicemi. Až přijde zlo k nám, bude pozdě na lkaní a výčitky. Před 28 lety začala tady, na dvojce, na Vyšehradě a Albertově, Sametová revoluce. Dovolím si se s vámi rozloučit jedním z jejích hesel: Kdo, když ne my. Kdy, když ne teď!
 
Děkuji Vám za pozornost!