Komentář poslankyně Jany Černochové k novele zákona o zbraních

Výbor pro bezpečnost se dnes zabýval vládním návrhem novely zákona o zbraních. Ač tento návrh přímo nesouvisí s připravovanou směrnicí Evropské komise, která je nepřijatelným zásahem do práv legálních držitelů zbraní, také česká vláda přichází s některými opatřeními, která jsou nepřiměřeně tvrdá.

Novela je de facto reakcí na loňské tragické události v Uherském Brodě. Jsem přesvědčena, že drtivá většina legálních držitelů zbraní jsou lidé, kteří jsou svéprávní a respektují daná pravidla. Tito lidé nesmí být zákonem trestáni a nadbytečně zatěžováni kvůli ojedinělým případům střílejících šílenců, kterým sebepřísnější legislativou nelze předejít. Stejně tak nesmí být kvůli takovým excesům prolamovány základní principy, jakým je nedotknutelnost obydlí. 
 
Z těchto důvodů jsem na dnešním jednání předložila pozměňovací návrh, který jednak zachovává desetiletou lhůtu platnosti zbrojního průkazu namísto navržené lhůty pětileté a který zároveň z novely vypouští návrh nově opravňující policii k prolomení principu nedotknutelnosti obydlí za účelem zadržení nebo zajištění zbraně. Součástí mého návrhu je i zpřesnění tzv. důvodného podezření na změnu zdravotního stavu, při kterém může policie zbraň legálnímu držiteli odebrat, tak, aby toto podezření bylo podloženo konstatováním lékaře.
 
Jsem ráda, že se mé návrhy setkaly do značné míry s pozitivní reakcí ostatních kolegů. Jednání o novele bylo prozatím přerušeno, nicméně jeho průběh mě utvrdil v tom, že nelze schvalovat unáhlenou a nepřiměřenou restrikci v důsledku ojedinělých excesů, na kterou by doplatili občané, kteří jednají odpovědně a v souladu se zákonem. Proto budu i nadále prosazovat uvedené zmírnění novely a věřím, že se mi podaří pro něj přesvědčit i většinu mých kolegů.
 
 

Mgr. Jana Černochová
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS
členka sněmovních výborů pro bezpečnost a obranu