Komentář poslankyně Jany Černochové k summitu NATO ve Varšavě

Severoatlantická aliance nemá coby stěžejní pilíř bezpečnosti euroamerické civilizace alternativu a její význam v současné složité mezinárodněpolitické situaci narůstá. Česká republika by měla usilovat o to udržet si v rámci tohoto elitního klubu renomé a pověst spolehlivého a významného partnera.

Proto je naší povinností navyšovat výdaje na obranu a nést významný díl odpovědnosti za systém kolektivní bezpečnosti. Ačkoliv vláda deklarovala zájem na navyšování obranných výdajů, svůj závazek bohužel zcela nedodržuje a co je ještě horší, i přes navyšování armádního rozpočtu vedení ministerstva obrany selhává ve schopnosti tyto prostředky efektivně utrácet. Proto modernizace Armády ČR neprobíhá takovým tempem, jak to vyžaduje bezpečnostní situace. Pan ministr Stropnický sliboval rozeběhnutí potřebných akvizic, ale zatím nedokázal přejít od slov k činům. To může mít pro naši obranyschopnost fatální následky.