Mandát pro působení našich vojáků v zahraničních operacích by měla předkládat vláda s důvěrou

(www.ods.cz) Vláda v demisi dnes schválila „Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021“ (mandát pro zahraniční operace). Občanská demokratická strana vždy podporovala a podporuje působení českých vojáků v zahraničních operacích, protože je přesvědčena, že to přispívá k vyšší bezpečnosti České republiky a jejích občanů. Armáda ČR a vojáci z dalších složek svými aktivitami v operacích nejen posilují spojenecké vazby, pomáhají s řešením konfliktů a stabilizací válečných oblastí, ale zároveň získávají neocenitelné zkušenosti.

Přesto považujeme za principiálně špatné, že mandát pro působení našich vojáků v zahraničí a plánované navýšení jejich počtů hodlá předložit Parlamentu vláda, která je v demisi. A to i s ohledem na skutečnost, že stávající mandát pro působení jednotek AČR a dalších složek v zahraničí je platný do konce roku 2018 a schválení nového mandátu není tedy urgentní záležitostí a může počkat na vládu s důvěrou Sněmovny.

 

Je zároveň nepochopitelné a zarážející, že rozpočet Ministerstva obrany na rok 2018, který byl schválen v prosinci loňského roku, s navýšením sil v zahraničí nepočítal, pročež bude nutné nalézt v rozpočtu resortu několik set milionů korun na pokrytí zvýšených výdajů.

 

Již při projednávání předběžné informace ministryně obrany o novém mandátu na schůzi výboru pro obranu koncem března 2018 jsem jasně deklarovala, že pokud bude materiál do Parlamentu předkládat vláda v demisi, ODS nebude blokovat jeho projednání, ani hlasování o něm, ale nebude aktivně hlasovat pro jeho schválení. Je patrné, že tato informace bohužel nebyla vládou v demisi vzata v potaz, a proto jsme bohužel nuceni postupovat v souladu s touto naší deklarací. V okamžiku, kdy vznikne vláda s důvěrou Sněmovny, je ODS připravena velice flexibilně a urychleně návrh mandátu na léta 2018 až 2020, se kterým nemáme po obsahové stránce problém, urychleně schválit.