Městská část Praha 2 usiluje o odstraňování bariér

Světový den zraku připomene ve čtvrtek 9. října 2014 osvětovou akcí na Karlově náměstí nevládní světová organizace Světlo pro svět, zaměřující se na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích. Záštitu nad touto akcí převzala starostka Jana Černochová, která den předtím, ve středu 8. října, strávila dvě pracovní hodiny na radnici se zavázanýma očima. Vyzkoušela si tak, jakým nástrahám musí v běžném životě nevidomí čelit. Městská část Praha 2 dlouhodobě podporuje snahy o odstraňování bariér. V těchto dnech vydává průvodce, mapujícího území Prahy 2 z hlediska bezbariérovosti.

Ve středu 8. října kolem 9. hodiny ranní si starostka Prahy 2 ve vrátnici vinohradské radnice vyzvedává speciální sluchátka, umožňující nevidomým pohybovat se po budově radnice za pomoci zařízení Dinasys, aby vyzkoušela spolehlivost elektronického naváděcího systému po čtyřech letech jeho fungování (na radnici byl zaveden v únoru r. 2010, šlo o první využití pro účely veřejné správy). Systém pomáhá zrakově postiženým a nevidomým v orientaci po budově úřadu a navede je na správnou trasu.

S pomocí tohoto zařízení se starostka Jana Černochová, stále ještě se zavázanýma očima, vydává na běžná pracovní jednání. Nejprve absolvuje poradu o návrhu rozpočtu na kulturní projekty pro příští rok, poté se poměrně hladce přemisťuje ze třetího do pátého patra, aby s tajemníkem úřadu projednala téma dotací z magistrátu.

„Na ulici bych to bez pomoci nezvládla, po úřadu jsem se dokázala pohybovat jenom díky znalosti chodeb a sluchové navigaci zařízení Dinasys,“ shrnuje své dojmy starostka Jana Černochová.

Nevidomí ale nejsou jediní, kdo musí v každodenním životě překonávat bariéry. Vzhledem k členitosti pražského terénu a pozůstatků všemožných bariér z minulých let čeká při pohybu po městě více než dost překážek na lidi se sníženou pohyblivostí. Právě pro ně radnice nyní vydává brožuru „Praha 2 – průvodce přístupností – 1. část“, monitorující veřejná prostranství z hlediska jejich přívětivosti pro tělesně hendikepované. Publikace detailně mapuje problematická a nepřístupná místa na území Prahy 2 a shromažďuje data tak, aby byla k dispozici a pomohla hendikepovaným s plánováním tras.

Průvodce po Praze 2, zohledňující některé obtížně překonatelné bariéry i místa, kde se člověk se sníženou pohyblivostí může pohybovat bez jakýchkoliv potíží, vznikl ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů. Z hlediska přístupnosti mapuje např. informační kanceláře, veřejné toalety, parky, dětská hřiště, možnosti parkování pro tělesně postižené a dostupnost prostředků městské hromadné dopravy. Kromě detailních popisů tras nabízí i podrobné mapy.

„Naše městská část dlouhodobě usiluje o doplnění bezbariérových přístupů všude tam, kde je to možné – na úřady, veřejné instituce nebo např. do metra, pamatujeme na dostatek parkovacích míst pro tělesně postižené a podporujeme bezbariérová řešení přechodů pro chodce. Věřím, že tento nový průvodce pomůže hendikepovaným spoluobčanům s orientací a plánováním tras, a doufám, že jim bude dobrým rádcem a pomocníkem,“ podotýká starostka Jana Černochová.

Publikace „Praha 2 – průvodce přístupností – 1. část“ vyšla v nákladu 550 výtisků a je k dispozici v informačních kancelářích úřadu (nám. Míru 20 a Jaromírova 23) a v Centru samostatného života Pražské organizace vozíčkářů (Benediktská 6, Praha 1).

Na adrese www.praha2.cz/Mapovy-portal také městská část Praha 2 provozuje mapový interaktivní informační portál WebGIS, ve kterém je řada tematicky zaměřených aplikací, map a detailních informací.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Světlo pro svět – Ve čtvrtek 8. října 2014 v 10:00 pracovníci organizace Světlo pro svět zavážou oči soch Elišky Krásnohorské a Jana Evangelisty Purkyně a busty Karolíny Světlé na Karlově náměstí. V blízkosti busty bude od 11:00 kolemjdoucím k dispozici stánek Světla pro svět. Případní zájemci budou moci se zavázanýma očima překonávat překážky, s nimiž se potýkají nevidomí ve svém každodenním životě. Ve 14:00 začne v tomto stánku neformální tisková konference s těmi, kteří podstoupili dvouhodinovou „zkoušku“ života se zavázanýma očima (mezi nimi i starostka Jana Černochová). Kolem půl třetí odpoledne za zvuku bubnů skupiny Tokhi sejmou pracovníci organizace Světlo pro svět z očí soch a busty textilii, čímž symbolicky vyjádří naději na zlepšení oftalmologické péče v chudých zemích světa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 222 518 766, 724 727 224, e-mail:chalupskai@p2.mepnet.cz.