Ministerstvo obrany zatím 10 miliard korun zpět do svého rozpočtu nedostalo

(czdefence.cz) Na Velitelském shromáždění v listopadu loňského roku prohlásil premiér Andrej Babiš v přímém přenosu, že rozpočet Ministerstva obrany se nebude krátit a svá slova doložil větou: „Na mě se můžete spolehnout“. Poté však Poslanecká sněmovna, na základě požadavku poslanců za KSČM, snížila daný rozpočet o 10 miliard korun přesunem do rozpočtové rezervy, aby tak získala podporu pro schválení rozpočtu České republiky jako celku s tím, že premiér Babiš slíbil tento krok napravit vrácením prostředků na prvním zasedání vlády (4. ledna 2021), v pozdějších vyjádřeních pak do konce ledna. Ani poslední lednové zasedání vlády (25. ledna 2021) vrácení peněz do rozpočtu Ministerstva obrany nevyřešilo, oficiálně z důvodu nepřítomnosti ministra Metnara. Při prosincovém schvalování rozpočtu poslanci schvalovali snížení rozpočtu resortu obrany jako celku a nikoliv podle jednotlivých položek, Ministerstvo obrany pracuje v této chvíli vlastně v provizoriu.

V návaznosti na výše uvedené jsme položili všem poslancům Výboru pro obranu následující dvě otázky:

1) Vláda nesplnila svůj slib o navrácení 10 miliard korun do rozpočtu Ministerstva obrany do konce ledna 2021. Jak tento fakt konkrétně změní podle Vás avizované tendry, modernizaci a chod Armády ČR?

2) Máte, jako člen Výboru pro obranu, k dispozici sníženou položkovou verzi rozpočtu v kapitole 307-Rozpočet Ministerstva obrany v úrovni 75 miliard?

Mgr. Jana Černochová (ODS), předsedkyně výboru

1) Zatím bych s definitivním potvrzením, že se tak nestane do konce ledna počkala. Sama jsem včera vyzvala premiéra, aby bez prodlení svolal mimořádné jednání vlády, splnil svůj veřejný slib a nenechal se komunisty hanebně vydírat. Pokud se tak opravdu nestane do konce ledna, dopady na modernizaci armády budou fatální. Výpadek letošních plateb na konkrétní modernizační projekty může nabourat harmonogram těch, které se připravují, jako jsou nová BVP, což může znamenat, že budeme muset začít od nuly, ale může to také narušit smluvní vztahy u těch tendrů, které jsou již ve fázi realizace. Což může přinést žaloby a další komplikace. Neumím si představit, že by se práce na těchto projektech takto hodila do koše a že by došlo k podtrhnutí naší obranyschopnosti, která se pomalu dostává na hranici svých možností.

2) Takový materiál jsme neobdrželi a s ohledem na veřejný slib premiéra, že peníze obraně vrátí v lednu, jsme jej zatím nepožadovali. O situaci kolem rozpočtu obrany se budeme znovu bavit na výboru pro obranu 3. února. Pokud vláda svůj slib do té doby nesplní, budu požadovat odpověď na otázku, jak konkrétně se ztráta 10 miliard projeví.

Odpovědi dalších poslanců naleznete zde.

  Autor: Jan Zilvar