Ministr Stropnický je lhostejný ke klíčovým legislativním návrhům v oblasti obrany

Ministr obrany Stropnický a vláda dnes při schvalování návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny opakovaně ukázali, že obrana naší země je jim lhostejná a že slova o nutnosti zvyšování obranyschopnosti ČR jsou jen prázdnými proklamacemi. Pan ministr Stropnický dlouhodobě prokazuje naprosto laxní přístup i u těch návrhů, které mají podporu jeho rezortu a pod nimiž je sám podepsán.

 

Na jednání Sněmovny jsem dnes navrhla pevné zařazení poslanecké novely branného zákona, která má naplnit slib Ministerstva obrany na zlepšení podmínek služby příslušníků Aktivní zálohy AČR. Ačkoliv jedním z navrhovatelů je také ministr obrany, k zařazení tohoto bodu by nedošlo, pokud bych tak opět neučinila já. Považuji za tristní, že tento klíčový zákon, na který čekají tisíce příslušníků Aktivní zálohy, by spadl pod stůl bez iniciativy opozice.

 

Dále jsem navrhla, abychom se ve stávajícím volebním období pokusili projednat ještě novelu Ústavy, která by měla zjednodušit vysílání vojáků na zahraniční operace při nutnosti rychlé reakce nebo v případech potřeby záchrany občanů ČR z krizových oblastí. Ačkoliv i tento návrh novely spolupodepsal pan ministr Stropnický, jeho projednání dnes opakovaně nepodpořil. Tento přístup považuji za čiré pokrytectví, a to i s ohledem na skutečnost, že na schválení této novely již dlouho čekají jak příslušníci naší armády, tak naši spojenci.

Oba tyto případy jasně dokazují, že ministr Stropnický je nekompetentní nejen v oblasti obranných akvizic, ale i v oblasti nezbytných legislativních změn, které naše armáda urychleně potřebuje.