Ministři obrany NATO o pomoci Ukrajině

ČT24 - ● 15. 2. 2023, 12:44

Neuveden, moderátor:

 • Jednání ministrů obrany zemí NATO o dodávkách zbraní na Ukrajinu, ochraně kritické infrastruktury spojenců a o posilování východního křídla aliance. Schůzka skončila před několika okamžiky, my jsme ve spojení s ministryní obrany Janou Černochovou. Paní ministryně, zdravím vás, dobrý den.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Dobrý den z Bruselu.

Neuveden, moderátor:

 • Začněme, prosím, dodávkami zbraní na Ukrajinu, kdy na Ukrajinu dorazí tanky Leopard a další tanky západní provenience? Je to po tom jednání ministrů obrany jasnější?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Tak, myslím, že jasnější to je už po jednání ramsteinské skupiny, která proběhla včera, kde se více než 50 zemí shodlo, že ten náš jasný další závazek pomáhat Ukrajině je stále platný. Pan ministr obrany Reznikov si na tomto formátu jasně řekl, že následující měsíce budou pro vývoj války na Ukrajině rozhodující, a že z toho plyne tedy nejenom ten rozsah té naší pomoci, ale hlavně její rychlost. Všichni to slyšeli. Všichni, předpokládám, že se budou snažit učinit maximum možného, aby ta technika se Ukrajinu dostala co nejdřív.

Neuveden, moderátor:

 • Jde mi o to, zda při tom jednání ministrů obrany padaly nějaké konkrétní termíny, konkrétní časové mantinely?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Konkrétní časové mantinely nepadaly, ani padat nemohou, protože každá země má jiné možnosti, jak dopravuje vojenský materiál na Ukrajinu a toto bohužel nějakým způsobem unifikovat nejde. Byť ten apel, ať ze strany ukrajinských představitelů, tak samozřejmě i zástupců aliance, tady jasně padnul, aby to bylo co nejrychleji.

Neuveden, moderátor:

 • Jak chce NATO zabránit právě tomu, aby tanky na Ukrajinu nedorazily pozdě s ohledem na to, jak nabíhá ruská ofenzíva?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Jak jsem řekla, ten apel tady jasně zazněl, všichni ho slyšeli. Slyšeli ho zástupci Spolkové republiky Německo, slyšely ho ostatní země, které se vyjádřily v tom, že budou posílat tento typ vojenské techniky a je na každé z těch zemí, jakým způsobem tam tu techniku dopraví. Já opravdu nemohu hovořit za jiné země, já hovořím za Českou republiku. U nás ten systém funguje, myslím si, že my jako Česká republika jsme schopní dopravovat tu naši pomoc, kterou schvaluje vláda opravdu v krátkých časových úsecích a děkuji za to zástupcům naší armády.

Neuveden, moderátor:

 • Když jsme u České republiky, s ohledem na urgentnost další pomoci, jsme schopni pomáhat ještě nějakým dalším způsobem nad rámec té současné pomoci?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Ano, pomáháme dál. Pomáháme jako Česká republika nejen tou technikou, ale pomáháme výcvikem. Včera bylo pětkrát zmíněno jméno České republiky právě na ramsteinské skupině v souvislosti s pomocí, kterou Ukrajině poskytujeme. Jednalo se tam o právě zmínku o dodávkách techniky a výcvik vojáků, americký ministr obrany Austin poděkoval České republice i za realizaci toho domluveného projektu dodávky 90 tanků T-72 ze zásob soukromých firem, které právě Spojené státy americké společně s Nizozemskem platily.

Neuveden, moderátor:

 • Nad rámec toho, rýsuje se nějaká další forma pomoci?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Ano, rýsuje se další forma pomoci, a to v podobě vyšetřovacího týmu složeného ze zástupců vojenské policie, kde vlastně i Nizozemsko zde na aliančním jednání apelovalo na ostatní země, aby v rámci toho projektu, který je pod mezinárodním vlastně tribunálem ICC, tak aby se do toho zapojily i jiné země. Česká republika již v minulých týdnech deklarovala, že je připravená poskytnout až do deseti vojenských policistů, vlastně tuto (výpadek zvuku) na Ukrajině a teď jde jenom o to, abychom to jako vláda co nejrychleji schválili a následně, aby to schválily obě komory našeho Parlamentu, včetně výborů, protože bohužel tady ještě neplatí ta novela té ústavy, kterou navrhuji, tak abychom to mohli vlastně schvalovat vládou po tu dobu do těch 60 dnů. Stejně tak, teď jsme vlastně i kondolovali všichni zástupcům Turecka, protože vedle války na Ukrajině, tak samozřejmě i to dnešní a včerejší jednání je poplašené, i co se děje v této zemi. Byl tady vlastně pan velvyslanec, protože předpokládám, že pan ministr obrany řeší úplně jinou agendu ve svojí zemi, a i tady vlastně se okrajově zmínila nějaká možnost pomoci, stejně tak se tady diskutovaly i záležitosti spojené s Moldavskem a s Gruzií.

Neuveden, moderátor:

 • A pojďme se, prosím, vrátit k Ukrajině, paní ministryně. Ukrajinské vedení stále intenzívněji žádá o dodávky stíhacích letounů. Na tom zasedání ministrů obrany rezonovala nějakým způsobem ta zpráva deníku The Financial Times, že totiž Rusko chce boj na Ukrajině přenést do vzduchu, že připravuje masivní letecký útok na Ukrajině?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Já se strašně moc omlouvám, teď jsem slyšela každé páté vaše slovo.

Neuveden, moderátor:

 • Určitě, já vám to, já vám to rád zopakuju. Ptal jsem se, ptal jsem se na to, zda na tom zasedání nějakým způsobem rezonovala zprávy deníku The Financial Times, že Rusko chystá masivní letecký útok na Ukrajinu?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Já úplně nemůžu říkat podrobnosti z toho jednání, protože to jednání bylo v režimu, můžu opět odvolat na to obecné sdělení, že jsme diskutovali tři možnosti pomoci, diskutovali jsme i samozřejmě ten nátlak, který tady je ze strany Ruské federace na to, aby vlastně nás upozornili na to, že chystají tu ofenzivu a jakým způsobem tedy ty země i v rámci změny některých paradigmat, které v minulosti platily, jako například změna právě toho nějakého, té politické směrnice, která se tady dneska schvalovala, tak ta by měla vlastně i řešit právě tu budoucnost některých mechanismů, které v rámci aliance máme a zejména by měla řešit i některé nedostatky, které se v minulosti ukázaly, že bychom měli napravovat. Ale o konkrétních věcech, které jsme tady diskutovali v rámci pomoci, já opravdu hovořit nemůžu, protože to jednání bylo v, v modelu secret.

Neuveden, moderátor:

 • Tomu rozumím. Možná jenom v obecnější rovině. Přibližuje se s každým dnem a s každou další zprávou o ruských plánech i pomoc Severoatlantické aliance v podobě dodávek stíhaček Ukrajině?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Jak říkám, já nemůžu komentovat dodávky jiných zemí. Česká republika žádné stíhačky na Ukrajinu dodávat nemůže, protože máme (nesrozumitelné slovo) i našich Gripenů a nejsou to stíhačky, které by patřily do vlastnictví České republiky a jakým způsobem budou dodávat vojenský materiál jiné země, nechť komentují tyto země.

Neuveden, moderátor:

 • Slovo stíhačka, nebo stíhací letoun, to sousloví padalo na tom jednání?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Ještě jednou, pane redaktore, to jednání bylo v modelu secret. Víme všichni, co to slovo znamená a já nebudu říkat žádné detaily z toho jednání, abych komentovala nějaké (nesrozumitelné slovo) jiných ministrů obrany, které v režimu secret zaznívaly. Promiňte.

Neuveden, moderátor:

 • Samozřejmě, paní ministryně, vím, co to slovo znamená, proto se vás neptám na konkrétnosti, ale ptal jsem se v obecné rovině. Dobrá, pojďme dál.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Ptáte se mě konkrétně. Ptáte se mě na nadzvukové letouny, takže neříkejte, že se mě neptáte na konkrétnosti.

Neuveden, moderátor:

 • Neptám se na konkrétní letouny a na konkrétní dodávky, pojďme dál, prosím. Jedním z cílů toho jednání podle generálního tajemníka NATO mělo být schválení, cituji: vodítek pro efektivní dlouhodobé působení společných sil na východním křídle NATO. Na čem konkrétně jste se domluvili v tomto směru?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Schválili jsme politickou koncepci, která vlastně mění a určuje směr Severoatlantické aliance pro další čtyři roky. Tady jsme jasně řekli vůli, politickou vůli, tady vlastně výrazně navyšovat vojenské schopnosti spočívající v pořízení nových zbraňových systémů, navýšení zásob munice, budování nových vojenských schopností i samozřejmě na poli těch moderních technologií a tady vlastně velmi jasně zaznělo z úst všech těch vystupujících ministrů, že deklarovaná politická vůle je jedna věc, ale druhá věc je, tyto schopnosti v případě ohrožení použít a tady jasně zaznělo, že je musí používat aliance jako celek, a že je připravená.

Neuveden, moderátor:

 • Co z toho vyplývá pro Českou republiku v oblasti personální a v oblasti materiální? A v oblasti výdajů na obranu?

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Tak v oblasti, v oblasti materiální to samozřejmě znamená, že v těch našich cétéčkách, té těžké brigády, a vlastně země, která zastává zemi, zastává vlastně v rámci těch struktur Host Nation Support, to znamená, že bychom měli my i umožnit prostě spojeneckým vojskům nějaký dočasný pobyt, transport přes naše území, tak samozřejmě to má i na Českou republiku vliv na to, že musíme urychlit modernizaci nejenom té těžké brigády, kterou máme do roku 2026, tedy nákupem bojových vozidel pěchoty a tanků, ale samozřejmě měli bychom i řešit další strategické akvizice, které také vyplývají i z toho, co jsem říkala, že potřebujeme pořizovat nové zbraňové systémy, navyšovat zásoby munice, musíme mít kapacity tyto vojenské, vlastně tento vojenský materiál někde vyrábět, k tomu potřebujete lidi, k tomu potřebujete nějaké zázemí a o tom všem vlastně pan náčelník Generálního štábu ví a již i on ze své úrovně ČODU, tedy zástupců toho vojenského výboru, tak hovořil a připravují v tomto ohledu i změny některých právě strategií, které se týkají našeho regionu.

Neuveden, moderátor:

 • Paní ministryně, moc vám děkuju. Jistě chápete, že na některé věci jsem se vás musel zeptat.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Já taky děkuju. Rozumím, ale já zase jsem musela reagovat takto, tak se na mě nezlobte.

Neuveden, moderátor:

 • Já vám rozumím. Moc vám děkuju, mějte se hezky.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/:

 • Na shledanou. Díky.