Ministryně obrany Černochová k muniční iniciativě: Je potřeba využít potenciál koalice

(www.army.cz) Ministerstvo obrany a Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) se do vojenské pomoci Ukrajině zapojily bezprostředně po začátku ruské agrese. V první řadě podporujeme rozšíření výrobních kapacit domácího obranného průmyslu. Zároveň ale do doby, než budou tyto kapacity maximalizovány, pracujeme na různých formách dodávek dělostřelecké munice, kdy česká strana zprostředkovala dárcovským zemím možnost pořízení munice ve třetích zemích.

V souvislosti s akutní potřebou dělostřelecké munice na Ukrajině Česká republika iniciativu rozšířila a nabídla účast i dalším spojeneckým státům. Základem úspěchu snahy pomoci Ukrajině v obraně proti ruské agresi je diskrétnost vůči partnerským zemím, nemůžeme proto blíže specifikovat množství pořizované munice, termín jejího dodání, odhadované náklady ani zdrojové a sponzorské země. Můžeme pouze obecně konstatovat, že munice bude pořízena v mimoevropských zemích. Finanční prostředky přislíbilo poskytnout přes 15 zemí. Na základě veřejně dostupných informací můžeme potvrdit, že jsou mezi nimi Belgie, Nizozemsko, Kanada nebo Německo. Případné zveřejnění výše jejich slíbeného příspěvku je otázkou na konkrétní země.

„Rychlost, s jakou se nám daří shánět potřebné peníze, je skvělá. Iniciativa pokračuje, kontinuálně hledáme další možnosti, jak sehnat munici západní i východní provenience. Je nutné využít potenciál této široké koalice,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová. „Byli jsme jednou z prvních zemí, ne-li první, která dodala Ukrajině raketomety, tanky, houfnice či útočné vrtulníky. A to v době, kdy ostatní země stále váhaly z obavy o reakci Ruska. Když se ukázalo, že snaha Evropy o dodání slíbené munice nebude naplněna, přišli jsme jako první s muniční iniciativou a opět se tak postavili jako lídři do čela pomoci Ukrajině,“ doplnila Černochová.