Na hon už jen s luky a šípy aneb bezolovnatá evropská fobie

(janacernochova.blog.idnes.cz) Včera byl na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) zveřejněn očekávaný a zcela bizarní návrh na plošný zákaz používání olova ve střelivu, nevyjímaje lov, sportovní střelbu i používání olova v rámci rybolovu.

Kde jsou ty časy, kdy mi bylo podsouváno, že se žádné takové zákazy nechystají a ať přestanu zbytečně strašit a šířit mezi střelci paniku. Jak ráda bych se tehdy i dnes pletla. Je tomu bezmála přesně dva roky, kdy jsem apelovala na vládu, aby tuto problematiku začala aktivně řešit. Abychom byli připravení, že kolo byrokratické mašinerie se kdesi tam v Bruselu pomalu, ale neúprosně, točí a je jen otázkou času, kdy návrh bude na stole. Vláda teď nemůže říkat, že o něčem nevěděla, nebo měla na reakci málo času!

Po zákazu olova v nově absurdně definovaných mokřadech a jejich okolí (podrobněji jsem návrh rozebrala ve svém minulém blogu) tu máme na samotném počátku procesu další nesmysl. Ale o to nebezpečnější, jelikož má potenciálně velmi negativní dopad na náš obranný a bezpečnostní průmysl, lov, sportovní střelbu, legální držbu zbraní obecně a sekundárně i na naše ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. Ačkoliv se totiž návrh tváří, že se armády a policie netýká, někdo také to střelivo musí vyrobit! A proč by jej vyráběl, když bude komerčně fakticky zakázáno.

Již dílčí zákaz olova z dílny Evropské komise, nikoliv ten, který naše legislativa již obsahuje v zákoně o myslivosti dávno, jsem považovala za nesmysl nepodložený reálnými socioekonomickými dopady, který při aplikaci nepřinese nic jiného, než zmatek a další nebezpečné zaplevelení našeho národního vyváženého systému legálního držení zbraní. Již tehdy jsem apelovala na vládu, aby byla v tomto směru aktivní, bránila se dalším restrikcím a účastnila se jednání, která o regulaci olova probíhala a probíhají, a této regulaci zamezila. V roce 2019 se mi také podařilo prosadit v tomto duchu usnesení Poslanecké sněmovny, které vládu k aktivnímu odporu proti regulaci olova zavazovalo. V uplynulých týdnech jsem se v očekávání aktuálního návrhu ECHA znovu obrátila na ministry resortů, které budou úplným zákazem olova dotčeny, aby mi zodpověděli, zda naplňují zmíněné usnesení Sněmovny, zda vědí o chystaném přitvrzení regulace, jak proti němu bojují a jak mu chtějí zamezit. Bohužel z jednotlivých odpovědí na tyto mé interpelace nejsem skálopevně přesvědčena o tom, že vláda se za české legální střelce bude bít tak, jak by bylo potřeba. Posuďte sami, shrnutí mých interpelací včetně odpovědí je dostupné na mém webu.

Samotný proces plošného zákazu olova je na svém začátku a Česká republika musí nejdříve celý návrh ECHA a jeho dopady zhodnotit (dostupný uceleně zde a zde). Nesmíme však v žádném případě přešlapovat na místě (jako tomu bylo v případě tzv. zákazové směrnice o zbraních) a připravit naši pozici, zahájit jednání a hledat podporu napříč členskými státy EU pro odmítnutí nebezpečných nesmyslů. Moc dobře si uvědomuji, že dnes čelíme celé řadě jiných problémů, ale nepředpokládám, že právě tato záležitost se zastaví jen kvůli pandemii. Kdo je připraven, není překvapen a bruselský úřední šiml, ten nikdy nespí! Proto budu nadále apelovat na vládu a jednotlivé její členy, aby se mu postavili, protože důsledky regulace olova by u nás zasáhly statisíce lidí.

Pokud se vláda odhodlá k činnosti a zahájí jednání, má v tom mou plnou podporu. Již opakovaně jsem dala najevo, že obhajoba legální držby zbraní je pro mě principiální obhajobou svobody, zdravého rozumu. A v neposlední řadě, kromě práv legálních střelců, je v sázce i zajištění naší obrany a bezpečnosti v budoucnu.

Zdroj: https://janacernochova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=765149