Návrh novely Ústavy ve věci vysílání vojáků do zahraničí je nezbytnou reakcí na proměnu bezpečnostního prostředí. Věřím, že ji schválíme hladce

Vláda dnes projednala návrh novely Ústavy ČR ve věci vysílání vojáků do zahraničních operací, která by měla umožnit pružnější reakci ozbrojených sil ČR na neočekávané bezpečnostní incidenty a výzvy. Byť je stanovisko vlády k tomuto návrhu poněkud zdrženlivé, a to i přesto, že mezi jeho iniciátory jsou spolu se mnou i ministr obrany Stropnický a předseda Poslanecké sněmovny Hamáček, vnímám jej jako pozitivní signál a impuls k tomu, abychom nad tímto návrhem nalezli shodu napříč politickým spektrem.
 
Jsem přesvědčena, že tato změna je velmi žádoucí a nezbytnou reakcí na zásadní proměnu bezpečnostního prostředí. Umožní jednak flexibilně naplňovat náhlé a naléhavé požadavky vyplývající z našich spojeneckých závazků v rámci NATO (např. vyslat vojáky k účasti na operacích tzv. sil velmi rychlé reakce), ale i EU či OSN. Dále také nově umožní vyslat jednotky ozbrojených sil na území jiného státu za účelem záchrany zde zadržovaných občanů ČR coby rukojmích.
 
Návrh novely sice zdánlivě posiluje v otázce vysílání ozbrojených sil ČR a schvalování pobytu cizích vojsk na našem území pozici exekutivy, respektive vlády, nicméně důležité je, že i nadále zůstává zachována silná kontrolní pravomoc Parlamentu a jeho nepopiratelná kompetence toto rozhodnutí zvrátit prakticky ihned. Za důležité pak v neposlední řadě považuji to, že návrh je výsledkem dlouhodobé debaty na půdě Poslanecké sněmovny, a to jak za účasti zástupců resortu Ministerstva obrany, tak řady ústavně-právních kapacit. Pevně věřím, že i to bude faktor, který povede k hladkému schválení této novely a že se podaří ji prosadit ještě do konce aktuálního volebního období.
 
Mgr. Jana Černochová
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
expertka pro obranu
starostka