Navržená forma odvodů je jen papírovou válkou

Navržená forma odvodů nezvýší obranyschopnost České republiky a je zbytečným obtěžováním občanů, jen papírovou válkou.

Všechna data, která chce Ministerstvo obrany v rámci tzv. nových odvodů získat, již stát má ve svých registrech. Nepovažujeme za efektivní vynakládat každoročně stovky miliónů korun na tuto administrativu a předvolávat sto tisíc lidí každý rok, kteří se budou muset dostavovat k tzv. formálním odvodům. 
 
Podporujeme a vážíme si naší profesionální armády i tzv. záloh, které by si zasloužily více finančních prostředků na svou činnost, místo neúsporného vynakládání státních prostředků na vytváření dalšího registru dat. Každý občan, který má zájem přispět k obranyschopnosti České republiky, již tuto možnost má v dobrovolných zálohách. Ty se musíme snažit podporovat materiálně, finančně i morálně. A jejich propagací přispět k tomu, aby se do nich hlásilo co nejvíce zájemců (současný stav je žalostně nízký – pouze cca 1000 osob) a byly tak efektivní součástí obrany naší země. I proto podpoříme zákon o službě vojáků v záloze, který byl připravován ještě Alexandrem Vondrou, a který všechny výše uvedené aspekty zohledňuje.