Novela ústavního zákona o bezpečnosti ČR je krok správným směrem

Poslankyně Jana Černochová ve svém komentáři pro Denik.cz k přijetí novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, mimo jiné uvádí, že "Přijetí této novely, která v rámci zákonných pravidel přiznává občanům ČR právo nabývat, držet a nosit zbraň i k naplňování úkolů zajišťování bezpečnosti ČR, považuji za krok správným směrem."

(Deník) Souhlasíte s novými pravidly držení zbraně?

Je to krok správným směrem

Přijetí této novely, která v rámci zákonných pravidel přiznává občanům ČR právo nabývat, držet a nosit zbraň i k naplňování úkolů zajišťování bezpečnosti ČR, považuji za krok správným směrem. Legální držitelé zbraní jsou si dobře vědomi toho, že držba zbraně s sebou nese i velký díl odpovědnosti, a jsou to v drtivé většině příčetní a zákona dbalí lidé. Proto se domnívám, že tito lidé zasluhují důvěru státu a že je v pořádku tuto důvěru takto symbolicky deklarovat.

Novelu zároveň považuji za opěrný bod, ze kterého můžeme vycházet při implementaci tzv. Odzbrojovací směrnice EU tak, abychom co nejvíce zmírnili její negativní dopady. Je třeba si přiznat, že tato novela nepovede k zastavení této absurdní regulace, ale je určitým prvním krokem k tomu, aby největší nesmysly v ní obsažené drtivým způsobem nezasáhly legální držitele zbraní v ČR.

Bezpečnostní sbory a ozbrojené síly musí být vždy tím hlavním pilířem garance bezpečnosti a obrany našich občanů. Není však v silách žádného státu, aby policista stál na každém rohu 24 hodin denně. Mnozí legální držitelé zbraní se věnují sportovní a taktické střelbě nebo například prošli výcvikem ozbrojených složek státu a mají tak předpoklady pro to, aby mohli aktivně v případě hrozícího nebo trvajícího útoku adekvátně zasáhnout. Obava, že se zde vytváří prostor pro ozbrojené domobrany nekontrolovatelné státem, je lichá. Naopak tato změna může vést k další zákonné úpravě, která prohloubí spolupráci se střeleckou komunitou a umožní využít její schopnosti pro účely obrany a bezpečnosti naší země. Držitelé legálních zbraní budou i nadále pod bedlivou kontrolou státu, zda splňují potřebné požadavky na držení zbraně.

Cílem boje proti nesmyslné regulaci zbraní není to, aby bylo právo na legální držbu zbraní rozvolněno, a aby se zvýšilo množství zbraní mezi lidmi, ale pouze to, aby byl zachován status quo a aby nebyli trestáni ti, kteří dodržují pravidla hry. Drakonické regulace legální držby zbraní nejsou prevencí terorismu, ani kriminality, spíše naopak. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu aktivní součástí bezpečnostního systému země, měl by k tomu mít možnost. Pevně věřím, že se i Senát připojí k názoru Poslanecké sněmovny.

Komentář vyšel v Deníku.