Občané ČR očkovaní v zahraničí by neměli být znevýhodňováni, je absurdní, aby se museli očkovat znovu

(www.ods.cz) Komentář první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS

Jana Černochová: „Řada občanů ČR a také našich diplomatů se potýká s tím, že Česká republika dosud neuznává platnost jejich očkování proti nemoci covid-19, které podstoupili v zahraničí, a to ani v případě očkovacích látek certifikovaných v naší zemi. To je nejen nelogické, ale také diskriminující. Proto jsem dnes navrhla na jednání zahraničního výboru usnesení, ve kterém jsme vyzvali vládu, aby tento stav změnila. Je absurdní, aby se očkovaní občané museli nadále testovat či dokonce podstupovat další očkování, když se vrátí do své vlasti. Jsem ráda, že zahraniční výbor můj návrh usnesení většinově podpořil. Usnesení zní takto: ‚Zahraniční výbor PS PČR vyzývá vládu k přijetí všech nezbytných opatření k tomu, aby pro občany ČR, kteří byli ve třetích zemích očkováni proti nemoci covid-19 očkovacími látkami schválenými Evropskou lékovou agenturou a na základě národního certifikátu, platily při pobytu v ČR totožné podmínky jako pro občany očkované na území ČR.‘“